Vidovice 1895.


Dužnost je svakog župnika krajem godine predati prijepis crkvene blagajne.

Župnik u Vidovicama ubilježio je 1895. što je bilo u lemozini svake nedjelje.

Krajem ožujka i početkom travnja te godine bila je poplava. U crkvenu lemozinu nije ništa ušlo, jer zbog poplave (potopa) narod nije došao u crkvu.

 I.O.