Pet, 20. Srp. 10:00

Župa Busovača - Primjer radosnog svjedočenja vjere

U srce Središnje Bosne ugnijezdila se Busovača sa svoje dvije rijeke, Kozicom i Ivančicom, a zagrljena je planinama Vranicom, Busovačkom planinom i Humom. Ime joj se prvi put spominje još davne 1371., a danas je nadaleko poznata kao mjesto gdje se posebno štuje, rekli bismo, najdraži svetac Crkve u Hrvata – Sv. Anto (Antun) Padovanski, kojega ovdje ne časte samo katolici...