Riječ za život

Uznemirimo buržuja!


Stara je socijalistička krilatica bila: „Uznemirimo buržuja!“ – Dérangeons le bourgeois. To su najprije činili riječima, a kasnije i djelima. Oduzimali su im dobra, a kasnije, nekima, i život (Premda je oduzimanje života najveće umirenje. Grob je, uostalom, najmirnija utvrda/burg!)

Piše: Bazilije M.

Ako je netko duboko i stvarno uznemirio buržuja, onda je to Krist. Kada je jedan bogati čovjek, buržuj, došao pred Njega i zaželio dobiti od Njega nekakav odgovor na svoje religiozno pitanje, Krist mu je rekao: „Idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima! Onda dođi i slijedi me!“ Taj se čovjek pokunjio i otišao kući žalostan. Bez ikakve sumnje, otišao je uznemiren. Buržoaska religija ne funkcionira!

Nema stvari koja dublje u nama uznemiruje buržuja do sestre siromaštine. Krist se do kraja osiromašio. Do kože. Do krvi. Križa. Njegova fotelja je s najneugodnijim položajem – na Križu. Pogled na Njega najdublje u nama uznemiruje buržuja. Ooo, kako bismo željeli sjesti u svoju udobnu fotelju, uredno plaćati račune, imati lijepu limuzinu, napunjenu karticu, mali burg/dvorac/kuću po kojoj se kreću mirna čeljad, dobre sluge, slatki laskavci i tako redom.

Samo je siromah uznemiren dan i noć. Oni socijalisti što su uznemiravali buržuje brzo su i sami postali buržuji. Njihov je ideal zapravo bio postići buržujstvo na svijetu – svijet u kojem nitko nikoga ne uznemiruje. U kojem nema nikakve patnje, nepravde, sukoba, neimaštine, i tako redom. Tako su svi veliki socijalisti postali buržuji nad buržujima. Božanstva od buržuja.

Neka nas sve, potencijalne i stvarne buržuje, uznemire Kristove riječi: „Blago vama siromasi, vaše je kraljevstvo Božje! Ajme vama bogataši, imate svoju utjehu! Idi i prodaj sve, podaj siromasima i onda dođi i slijedi me!“ Do Križa. Do potpunog osiromašenja. Auto-osiromašenja. Do carstva anti-buržujstva. Carstva lude slobode. Svetoga nemira.

Onaj drugi dio rečenice: „Onda dođi i slijedi me!“, razbija zadnji bastion buržujstva. Poznato je da sve utvrde imaju više zidina za obranu. U onoj zadnjoj živi sam buržuj sa svojom najužom obitelji. Ići za Kristom ruši zadnje zidine osobne volje. A to je najdublja uznemirenost. Nema većeg siromaštva od ne-življenja u vlastitoj volji. Ne biti svoj. Ne samo ne imati nešto, nego nemati samoga sebe.

I nakon uskrsnuća su za Krista rekli da je stranac (Zar si ti jedini stranac u Izraelu?). Već dvije tisuće godina On uznemiruje buržuje svih boja i pravaca. I one religiozne i one političke, i one ekonomske, i one filozofske, i one farmaceutske …