Riječ za život

Gostoljubivost


Znamo da je Ivanov poziv na obraćenje bio poziv da se pripravi na dolazak Onoga koji oduzima grijeh svijeta, Onoga komu nismo dostojni odriješiti remenje na obući! Potrebno je popraviti putove, izravnati staze, podići ili spustiti teren.

Piše: Bazilije M.

Sve nas to podsjeća na pripravu za dolazak važnoga gosta. Obraćenje je neka vrsta gostoprimstva. Svatko tko prima goste uređuje kuću i odjeću, pa i mijenja raspoloženje. Ako se gosta primi kisela lica, uzalud je uređivanje prostorija. Gost nas na neki način prisiljava da budemo radosni. Ako smo zapustili kuću, on nas prisiljava da je čistimo i uređujemo. A kada gost uđe u naš dom i život, onda mi idemo na drugo mjesto. Dok smo sami u kući, mi smo gospodari, naš ja je u središtu, međutim kada dođe gost onda mi moramo ići u stranu („Ukloni svoj ego i bit ćeš kao Bog!“,Nietzsche). Njega stavljamo na prvo mjesto, a sebe spuštamo do njegovih nogu. Kod istočnjaka je običaj, ako nema dovoljno kreveta, da se gostu dadne krevet, a da domaćin spava na podu.

Sve to nam savršeno opisuje duh obraćenja. Obratiti se znači upravo to. Pustiti Gosta u svoj život. Pripraviti sve da Mu bude ugodno u mom životu. Staviti Njega na prvo mjesto, a sebe do Njegovih nogu.

Znamo za onu: „Neki su primajući gosta ugostili anđela.“Abraham je srdačno dočekao tri čovjeka, a to su na kraju bili anđeli koji su mu prorekli rađanje željkovanoga sina koji će se zvati Izak/Smijeh. Obraćenje uvijek, kao i istinsko gostoprimstvo, donosi radost. Unosi nam u život dinamiku. Drži nas u živoj napetosti(a napetost je sam život). Stavlja nas na pravo mjesto. Dekomodira nas. Izvlači iz izoliranosti. Stavlja u zajedništvo. Drži nas u dragovoljnoj podložnosti. Na kraju, ispunja nas ljubavlju. Nema gostoljubivosti bez ljubavi. Vrhunac je obraćenja biti ispunjen Kristovom ljubavlju. Gost umnaža ljubav!

Sv. Ivan Krstitelj je najavio Njegov dolazak, a mi Ga možemo pozvati: „Dođi!“Mnogo je više pozvati Gosta, nego ga samo primiti kad On dođe. U adventskoj liturgiji se naviješta Njegov dolazak, alise ujedno viče:Dođi! Maranatha!

Ona su Ga dvojica braće, s puta u Emaus, pozvali da dođe u njihov dom. I Abraham je zaustavio onu trojicu i pozvao ih da se odmore pod njegovim hrastom. Obraćenje je najjače kada je željeno. Gostoprimstvo je najbolje kada je gost srdačno pozvan. Nisam prisiljen obratiti se, nego zovem Onoga koji dolazi da dođe i obrati me! S Jeremijom molim: „Obrati nas i bit ćemo obraćeni!“Duh i Zaručnica viču: „Dođi, Gospodine Isuse!“ I tko ovo čuje neka rekne: „Dođi!“