Riječ za život

Rana jezika


Oni koji imaju puno Duha Svetoga, lako izražavaju bît i razumiju bît onoga što im se govori. Imenuju sve stvari i sve događaje pravim imenom. Ne gube se u mnoštvu značenja.

Foto: Ilustracija

Foto: Ilustracija

Piše: Bazilije M., Katolički tjednik

Židovski midraši kažu da se Satan naljutio na Boga kad je stvorio čovjeka od blata. Rekao mu je da mu je to stvorenje jadno i glupo. Bog mu je rekao da to nije istina i pozvao ga da se natječe s čovjekom. Dao je zadatak Satanu i čovjeku da imenuju sva stvorenja. I Satan se pogubio. Nikako nije mogao dati imena biljkama i životinjama. Čovjek je to učinio s lakoćom. Svakom je stvorenju pogodio bît. Na to se Satan još više razljutio i otpao od Boga i do dna zamrzio čovjeka.

Taj čovjek koji je bio toliko pronicljiv i rječit isto se pogubio nakon pada. Kako kaže jedan američki romanopisac: upao je u grijeh jezika. Ni on nakon pada više ne može izraziti bît. Oslabio mu je intelekt i više ne nalazi prave riječi za općenje. U svim se riječima gubi. Što god kaže, ostaje nejasno. Prije je jednom riječju rekao sve, a sada s mnoštvom riječi ne uspijeva kazati ono što je potrebno i važno. Vrhunac te pomutnje dogodio se u Babilonu. Svi su nešto govorili i nitko više nije ništa razumio. Udaljavanje od Boga (Biti) dovelo ga je do potpune zbrke.

Ta zbrka ostala je do danas. Ona je potpuno nestala na blagdan Duhova kada su svi sve razumjeli. Na Duhove je nestao grijeh jezika. Duh Sveti, suprotan Satanu, stavio je u Petrova usta Riječ spasenja, Riječ života, Radosnu vijest, rajsko stanje. Kao i kod krštenja, u kome je poništen istočni grijeh, ali je ostala rana, tako je i s jezikom. Sada imamo ranu jezika. Za puni sporazum potrebna nam je punina Duha Svetoga. Čim grijehom ugušimo Duha Svetoga, nastupa iznova zbrka.

Oni koji imaju puno Duha Svetoga, lako izražavaju bît i razumiju bît onoga što im se govori. Imenuju sve stvari i sve događaje pravim imenom. Ne gube se u mnoštvu značenja. Ima takvih, ali ih je malo. Zato su nam jako bitni. Po njima nam Duh Sveti stalno pomaže da se ne izgubimo u moru krivih ili približnih značenja.

Sv. Ivan Pavao II. je rekao da veliku štetu radimo sebi i drugima ako ne vodimo računa o istočnom grijehu. U to spada i grijeh jezika ili rana jezika. U Bibliji postoji onaj događaj kad je jedan kralj pitao za savjet mnoge proroke. Satan im je ubacio lažne riječi i svi su ga krivo savjetovali. Samo je jedan, nepoželjni prorok, imao Duha Svetoga i rekao mu istinu. Kralj ga nije poslušao i loše je završio.

Jezik je naše najdivnije i najmoćnije sredstvo. Stoga ono u Satanu budi najjaču zavist. Nastoji nas dovesti do blata i gluposti. Koliko samo postoji nejasnoće u njegovim riječima upućenima Evi: „Bit ćete kao bogovi!“ Očito, promašio je bît! Jezikom su se služili i Babilonci kod gradnje kule do neba. Sve se rasulo.

Na Duhove je pogođena bît. Jezik je poslužio za postizanje jedinstva s Bogom i između braće i sestara, što je bît jezika. „Bijahu jedno srce i jedna duša. Naše bijedno tijelo bit će suobličeno tijelu Njegovu slavnom…“ Bit ćemo u bîti…