Ibis (sveti) (Threskiornis aethiopicus L.)

Tko je mudrost darovao ibisu...? (Job 38,36a)


Među životinjama spomenutim u Bibliji je i ibis, ptica selica crne glave, a bijelih krila.

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Ptica pripada porodici Threskiornithidae. Ovo je jedino mjesto u Bibliji koje navodi ibisa. Ovaj prijevod je nesiguran: Ibis, hebrejski tAxju jִuhִôt, čini se da je transkripcija riječi thot za egipatskog boga Tot kojemu je bila posvećena ova ptica te je slovila kao sveta. U Vulgati se ne spominje ibis: quis posuit in visceribus hominis sapientiam vel quis dedit gallo inteligentiam. To mjesto Luther prevodi ovako: Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? Wer gibt verständige Gedanke (Tko daje mudrost u skrovitosti? Tko daje pametne misli?). Ibisu se pripisivala božanska snaga, da predosjeća poplavu Nila. Ta se tvrdnja nalazi u prijevodu „Gute Nachricht" gdje piše: Wer sagt dem Ibis, dass der Nilstrom steigt? (Tko kaže ibisu da će Nil nabujati?).

Mjesta u Bibliji: Job 38,36a