Tamariska (Tamarix aphylla (L.) Karst.)

Abraham zasadi kod Beer Šeebe tamarisku i ondje zazove ime Jahve - Boga Vječnoga (Post 21,33).


Vrlo lijepo razvijeno drvo rašireno je po cijelom Izraelu, pogotovo u pustinjskom dijelu.

Porodica: Tamaricaceae - metlike

Porodica: Tamaricaceae - metlike

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Beduini ga koriste ne samo zbog hladovine nego im granje tog drveta služi i kao hrana za stoku. Sade ga kao sadnice, a u vadi Aravah raste kao samonikla biljka. Njezino hebrejsko ime 'ēšel (srodno arap­skom atl ili ethl) označava upravo T. aphylla.