Terebinta (Pistacia vera L.)

Raširih grane svoje kao terebinta, i grane su moje divne i ljupke (Sir 24,14).


Biljka raste kao grm do 4 m visine, a sadi se zbog jestivih i masnih sjemenki koje su se prije zvale pistacijski ba­dem i sirijski orasi.

Porodica: Anacardiacae - vonjače

Porodica: Anacardiacae - vonjače

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Stoga mi je čudan prijevod iz Knjige Postanka: "Njihov otac Izrael reče im: 'Ali kad je tako neka bude, ali učinite ovo: metnite u torbe najbiranijih plodova ove zemlje ... pa lješnjaka i badema' (43,11).» Ma, odakle uzeti lješnjake (lijeska = Corylus avellana L.) kad tamo nisu rasli? Trišlja ili pistacija vrlo je dragocjen plod, jer tom uglednom čovjeku u Egiptu sigurno nisu poslali bilo što. Njeno hebrejsko ime botna ne samo da označava pravu trišlju nego je i ime mjesta: "Onda dade Mojsije plemenu Gadovu ... od Hešbona do Ramat Hamispe i Betonima" (Jš 13,26).