Trs (Vitis vinifera L.)

Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda (Iv 15,5).


Porodcia: Vitaceae - lozovke

Porodcia: Vitaceae - lozovke

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Loza raste kao grm, čije se grane penju oko čvrste podlo­ge. V. vinifera je potomak divlje loze V. silvestris Gmel. Uzgaja se u bezbroj podvrsta i smatra jednom od najsta­rijih biljnih vrsta (4500 prije Krista). Bobe mogu biti različite boje i sadrže 3-4 sjemenke. Hebrejske riječi odnose se upravo na lozu: gepen - trs, loza; kerem - vinograd i 'ēnāb ('eškol) - grozd. Trs se spominje na prvim stranicama Biblije: "Noa, zemljoradnik, zasa­dio vinograd (Post 9,20)". Kad je Mojsije poslao uhode da ispitaju koja bogatstva posjeduje kanaanska zemlja, oni "odrezaše ondje lozu s grozdom i ponesoše ga, udvoje" (Br 13,24). Grožđe se, zajed­no s kruhom, nudilo uglednom gostu: "A Melkisedek, kralj Šalema, iznese kruha i vina" (Post 14,18). U tužaljci nad Moabom prorok Izaija piše: "U vinogradima ne pocikuje se, ne kliče se od radosti" (16,10). O različitim vrstama vina bavi se posebna znanost zvana enologija. Mjesta u Bibliji na kojima se govori o vinu, trsu, čokotu i lozi bezbrojna su te se mogu naći u konkordanci.