Trska

Phragmites australis (Cav.)Trin.)


Jahve će udariti Izraela te će se njihati kao trska u vodi (1 Kr 14,15).

Porodica: Gramineae (Poaceae) - trave

Porodica: Gramineae (Poaceae) - trave

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Raste kao trajnica. Ima visoku stabljiku (4 m) i jako razvi­jen podanak. Na stabljici se nalaze do 0,5 m dugi i uskolinearni listovi. Vrlo rado raste na močvarnom tlu. Budući da je biljka vrlo visoka, vjetar je stalno njiše, što uzima Luka kao primjer za Ivanovu čvrstoću: "Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar njiše?" (7,24). Hebrejska riječ qānê označava trstiku, ali što je to sita? Spominje se na dvama mjestima u Bibliji: "Zaudarat će prokopi, spast će rukavci Rijeke egipatske i presušiti. Uvenut će trska i sita" (Iz 19,6), i dalje: "U Egiptu više ne može uspjeti ništa od onoga što čine glava i rep, palma i sita" (Iz 19,15). Možda je to šaš Carex hirta L. Biljka rado raste uz vodu i močvare, trajnica je s jakim i puzećim podankom.

Mjesta u Bibliji: Ps 68,31; Iz 19,6; 42,3.