Autokefalnost


Pojam autokefalnost dolazi od grčke riječi autokefale (grč. autos = sam, kefale = glava), a označava samostalnost, neovisnost pojedine Pravoslavne crkve u odnosu na druge Pravoslavne crkve.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Priredio: Dražen Kustura

Neka Crkva priznaje se autokefalnom ako ima sabor mjesnih biskupa (episkopa) koji su njezina jedina kanonska vlast, ako bira svoga poglavara (arhiepiskopa ili patrijarha), ako ima određeni teritorij pod svojom jurizdikcijom, ako posvećuje sveto ulje (sveto miro) za sakrament miropomazanja. Takva Crkva postaje autokefalnom tek kada joj takav status priznaju ostale Pravoslavne crkve. Autokefalnost ne znači da svaka pojedinačna Crkva može mijenjati dogme, čudoredno učenje, kanone i sl. Borba za priznanje autokefalnosti Crkve često je bila povezana s borbom za nacionalnu neovisnost i državnost naroda.

Autokeflanost treba razlikovati od autonomije koja predstavlja niži stupanj samostalnosti Pravoslavne crkve. Poglavara autonomne Crkve bira i ustoličuje Majka Crkva (Vaseljenska patrijaršija), drugim riječima ona ne izabire svoga prvojerarha niti ima pravo na posvećenje mira. Danas su takve crkve u: Finskoj, Japanu i Makedoniji.