SAD

Preminuo osnivač „Union of Catholic Asian Newsa“


Fr. Robert Astorino, maryknoll misionar i osnivač „Uca Newsa“ (Union of Catholic Asian News) – misionarske novinske agencije za Aziju, preminuo je 25. lipnja u SAD-u, u 77. godini.

Punih 30 godina vodio je ovu agenciju čineći je komunikacijskim alatom Crkve u Aziji. Mnogo godina su, tijekom 1990-ih, Uca News i AsiaNews djelovale zajedno u  Hong Kongu.

Fr. Astorino rođen je u New Yorku 1943. Za svećenika je zaređen 1970. u Maryknoll misionarskom institutu te je sljedeće godine poslan u Hong Kong, gdje je radio s mladima i djecom izbjeglica iz Kine.

Kako javlja AsiaNews, fr. Robert je djelujući u svijetu komunikacija, 1979. osnovao agenciju Uca News, uvjeren da azijske Crkve moraju sa svijetom komunicirati putem azijskih novinara, s izdanjima na različitim jezicima kontinenta. Uca News se tako razvila da ima 14 ureda za 22 azijske zemlje.

Ova agencija postala je mjerodavan izvor informacija i alat za obučavanje mnogih mladih ljudi, ne samo Azijata, u profesionalne novinare.

Fr. Astorino također je bio među podupirateljima East Asia Catholic Press Associationa – udruženja koje je organiziralo godišnje seminare za katoličke novinare iz mnogih azijskih zemalja, kako bi se povećala profesionalnost i misionarska priroda informacija u katoličkim medijima. Krajem 1990-ih, središnji ured agencije premješten je u Bangkok.

Fr. Robert je 1998. bio imenovan članom Papinskog vijeća za sredstva društvenog priopćavanja.

Nakon 30 godina, agenciju su preuzeli isusovci, a nasljednik fr. Astorina sad je p. Michael Kelly.

J.P., KT