Treći samostan na Petrićevcu


Samostan i župna crkva na Petrićevcu prije 1969.

Godine 1928./'29. izgrađen je na Petrićevcu u Banjoj Luci treći samostan, jer je prethodni izgorio (1878.), a onaj podignut nakon njega bio slabo napravljen. Uz samostan je izgrađena i župna crkva, druga po redu (izgrađena 1930. - 1931.).

U potresu 27. listopada 1969. samostan je teško oštećen, osim podruma, a crkva je potpuno razorena.

Onaj samostan izgrađen nakon njega minirali su srpski oružnici 1995.

Posljednji je izgrađen nakon dolaska pape Ivana Pavla II. u Banju Luku 2003.

I.O.