Njemačka

25 godina katoličkog parlamentarca


Dne 21. lipnja slavio je njemački državni kancelar dr. Marx 25-godišnjicu svojega rada kao zastupnik u parlamentu. Godine 1899. bio je po prvi put izabran za zastupnika u pruskom saboru. Već od godine 1911. stoji dr. Marx na čelu katoličkog školskog društva. U njemu je poosobljena tradicija katoličkog centruma. Iza smrti zastupnika Trimborna bio je izabran predsjednikom i vođom Centruma (njemačke katoličke političke stranke). Bio je također vođa katoličkog prosvjetnog društva »Volksverein« za čitavu Njemačku. Danas je njemu kao državnom kancelaru povjerena neizmjerno teška i važna zadaća, da na osnovu predloga američkog delegata Dawesa izmiri Njemačku sa Francuskom i njezinim saveznicima.

Nedjelja 1924. /br. 27 /str. 4