Chicago

Chicaški Euharistijski Kongres.


Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Danas je zaključen najveći i naj­sjajniji dosad internacijonalni Euhairistijski Kongres. Zaključen je u Mundeleinu kraj Chicaga divnom procesijom, kojoj je pribivalo više od milijun duša. Sunce je sja­lo, kad je procesija krenula u 2 sa­ta popodne. Odjednom baš iz vedra neba — zatutnji. Oblačine prikriše nebo. Uz blijesak strijele i tutanj groma stupa najsjajnija procesija svejednako u redu. Ni siloviti plju­sak kiše nije ju mogao da rastjera. Euharistijska je procesija jednako stupala dalje u redu. To je bilo jedno pravo čudo. Čudo Katoličke Crkve i njezinih tvrdih redova, koje su zamalo opet obasjali sun­čani traci. Oblačina je nestalo, i sunce je opet obasjavalo veličan­stvenu procesiju. To je povijest Katoličke Crkve na zemlji. Ona se uz Presvetu Euharistiju, ne boji ni munja ni gromova. Ona, napokon, dočeka sunce i sjaj.

Chicaški Euharistijski Kongres protekao je uz najsjajnije svečanosti, uz molitve, uz glazbe, uz pjevnje, uz hiljade i hiljade misa i pričesti, uz divne ceremonije, što su duboko potresale čovječjom dušom. Pričestilo se je na ovom Kongresu više od milijun duša. To je najljepši dar, što ie prikazan Papi Katoličke Akcije, Piju XI.

Uz stotine hiljade ljudi svakoga naroda klečalo je u chicaškom Stadiju pred Presvetim 11 kardinala, 57 nadbiskupa, 300 biskupa, nebrojeni svećenici. Nikada nijedan car ni kralj nije bio tako čašćen, kao što se danas časti i diči Krist, Kralj naš, na oltaru.

Predsjednik Sjedinjenih Država Amerikanskih pozdravio je najoduševljenije Chicaški Euharistijski Kongres. »Vjera i moral temelj su vladi. Vjerski je život naroda najvažniji. Sloboda vjeroispovije­sti zajamčena je temeljnim zako­nom naše države. Narod je naš vjerski duboko prožet«. To su glavne misli  u pozdravu predsjed­nika Coolidge-a.

Svečanim blagoslovom, što ga je Papin Legat, kardinal Bonzano, podijelio uz posljednji odjek dale­koga groma, zaključen je 28. Euharistijsk Kongres. Najveći i najvelebnji vjerski1 sastanak, što ga je ikada svijet doživio. Katolička Amerika iskazala je i ispovjedila pred svim svijetom svoju duboku i tvrdu vjeru u našu Presvetu Eu­haristiju, kojoj čast i slava i dika i klanjanje naše u sve vijekove!

Iv. Ev. S.

God 1926. / br. 31 / str. 1