Kako crnci ministriraju kod sv. mise


Kad sam prvi put vidio afričke dječake, kako ministriraju bio sam posve ganut. Gledajući te ma­liše kako kleče pred oltarom suze mi navriješe na oči. Plakao sam...da! Ali to je zahvalnost prema Bogu, koji im utisnu u srce toliku ljubav, premda njihovi roditelji, braća i sestre još ga ne poznaju, već se pače nalaze u krilu pogan­stva. Bacite se duhom u misionar­sku kapelicu. Sveta misa poče... svećenik stoji pred oltarskim ste­penicama, te moli psalam Judica, ministranti odgovaraju ne is­puštajući ni jednog slova. Narav­no, nijesu oni Bog zna kakvi latinci, pa im izmakne od vremena do vremena kakova pogreška tako na pr. Sanctis mjesto sanctus. Hoćemo li im to uzeti za zlo? No kako ministranti u Evropi, ne čine li iste pogreške? Čuo sam či­tav confiteor, koji se je sasto­jao u sljedećim riječima: »Confiteor Deo... ti, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa... u m... strum«. Ostale su riječi tako smršene, da se ne zna, u kojem su jeziku molili.

Za vrijeme službe molili su li­turgijske molitve. Jedan bi učenik a glas predmolio, a prisutni bi od­govarali. Ministranti također od­govaraju, te prenose misal, dono­se vino i vodu etc. Kako lijep pri­mjer daju: uvijek ćete ih vidjeti sabrane i pažljive, a ne kao neki u Evropi, što no zvirlaju sad lije­vo sad desno.

Poslije podizanja svi mole ju­tarnju molitvu i litanije Imena Isusova. Iza toga slijedi molitva za sve dobročinitelje. Pošto je sv. misa svršena, odlaze ministranti sa svećenikom u sakristiju. Prije nego će svući ministrantsko odi­jelo, odu utrnuti svijeće i pokriti oltar.

Katolički tjednik 1928./ br. 37/ str. 6