Ljubljana: Nova crkva


Na blagdan sv. Josipa dne 19. ožujka blagoslovio je knez-biskup dr. A. Jeglić svečanim načinom novu veliku i prekrasnu crkvu sv. Josipa u Ljubljani. Crkvu je sagradila uz pomoć katoličkih Slovenaca Družba Isusova. Crkva je bila u glavnom gotova već prije rata; a za vrijeme rata služila je gradskoj aprovizaciji. Sada je crkva uregjena, i nakon svečanoga blagoslova predana svojoj svetoj svrsi. Crkva sv. Josipa jedna je od najvećih ljubljanskih crkava, a njezin toranj upravo dominira nad Ljubljanom. Uz crkvu nalazi se rezidencia Družbe Isusove. Uz crkvu su prigragjene takogjer lijepe prostorije za Marijine kongregacije i druga vjerska društva.

Nedjelja 1922. /br. 14 /str. 6-7