Naš Nadbiskup o nacionalizmu


Glavni urednik ugledne francu­ske smotre »Les Lettres«, Maurice Vaussard, pozvao je mnoge ugledne ličnosti u Francuskoj i u inozemstvu, da izraze u spomenu­toj smotri svoje mišljenje o današ­njem »nacionalizmu«. U broju od ožujka donosi ta smotra više izjava i rasprava o tom pre­važnom pitanju, što su ih napisali ponajugledniji muževi raznih na­rodnosti. Na prvom mjestu donosi smotra izjavu našega preuzv. gosp. nadbiskupa dra Ivana Šarića, koji je na poziv uredništva toga časopisa izrazio ukratko svo­je mišljenje o savremenom nacio­nalizmu ovako:

»Od svega srca čestitam Vam na Vašoj međunarodnoj javnoj ras­pravi o »nacionalizmu«, koji po­staje u današnje vrijeme sve više poganski, i kojim se danas služe neprijatelji Crkve kao nekom me­kom, da osujete jedinstvo katolika cijeloga svijeta i kraljevstvo »mira Kristova u kraljevstvu Kristovu«. Ah, kako je divna i sretno izabra­na ova lozinka Pija XI.! Nimalo ne sumnjam o istinitosti značajnih riječi: »Nacionalizam bit će here­za, koju će Crkva u budućnosti najprije osuditi.« Evanđelje je na neki način već osudilo taj moder­ni, skrajni i poganski nacionali­zam time, što je proglasilo svoju veliku zapovijed: »Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!«

»Slobodni zidari svih zemalja jednako uckaju katolike raznih naroda jedne protiv drugih. A oni sami idu neprestano za tim, da ostvare opću republiku u duhu ovo­ga svijeta. Neka bi dobri Bog na­šim zajedničkim nastojanjem ra­svijetlio katoličke narode! U Kri­stu, našem čokotu i našoj glavi, mi smo svi ujedinjeni kao njegove lo­ze i živi udovi, ujedinjeni nepreki­dno i hiljadu puta tjesnije, nego što su udružena braća i sestre je­dne obitelji...«

Nedjelja 1925. / Br 12. / str. 3-4