Pjesma zvona


Sveta Crkva daje zvonu ovaj glas:

Laudo Deum verum,

Plebem voco, congrego clerum, Defunctum ploro,

Nimbum fugo, festa decoro.

 

To jest:

Hvalim Boga pravoga,

Zovem puk, sakupljam kler, Mrtvoga oplakujem,

Oblak gonim, svečanosti uveličavam.

*

Pjesnik Schiller daje zvonu ovaj glas:

Vivos voco,

Mortuos plango,

Fulgura frango.

 

To jest:

Žive zovem,

Mrtve oplakujem,

Munje razbijam.

*

Slovenski biskup-pjesnik Slomšek ovo je napisao:

Pjesma zvona:

Slava Bogu!

Mir ljudima!

Pokoj mrtvima!

Nedjelja 1924. / br. 23 / str. 4