Sjedinjene Države

Problem slobodnoga vremena


U časopisu »Catholic Action«, službenom glasilu Katoličke Akcije za Sjedinjene Države, napisao je nedavno Dr. Paul Stanlev Furey i ove retke: »Još uvijek ima među nama neiskusnih katolika, koji gledaju na problem slobodnog vremena kao na nešto bez važnosti. No oni, koji stoje u živom dodiru sa socijalnim razvojem našeg naroda, počinju uviđati, da je zapravo rješenje toga problema jedna od najhitnijih zadaća katoličkog socijalnog rada. Život  katoličkih obitelji valja dopuniti dobro promišljenom župskom organizacijom baš upogled; slobodnog vremena«.

List katoličkog »Centralnog društva« vratio se je ponovno na ovu temu, o kojoj kaže: »Naše je današnje stanje posve drukčije od socijalnih forma prijašnjih vremena. Milijuni danas imaju »slobodnog vremena više nego dosta«. Slobodno vrijeme izgubilo je tako svoju prvotnu svrhu, da služi duševnom i tjelesnom odmoru. Mi moramo stoga slobodnom vremenu dati novi smisao i formirati ga sa katoličkog stanovišta. Ono mora biti stavljeno u službu kulturnom podizanju zajednice. Bilo bi upravo strašno, da se nakon definitivnog uvedenja 6-satnog rada pojedincima prepusti čitavo njihovo slobodno vrijeme samo za njegu tijela i za zabavu. Hoćemo li, da to uvijek dulje slobodno vrijeme, što nam ga je poklonio napredak mašinske tehnike, odista bude blagoslov za čovječanstvo, treba da ga stavimo u službu duhovnom, moralnom i vjerskom oplemenjivanju ljudi. Nerad i glad za uživanjem postaće inače prokletstvom za zajednicu. Stoga valja da ispravna uporaba slobodnog vremena uđe u program našeg katoličkog odgoja i društvenosti. Djecu valja još u školi odgajati tako, da nauče svoje slobodno vrijeme korisno upotrebiti. Jednoličnost modernog, posve tehniziranog života donosi sa sobom, da ljudi osjećaju neku posebnu potrebu za raznolikošću i mijenjanjem oblika svoga odmora. Katolička pučka izobrazba mora zato biti formirana na bazi svestranosti i savremenosti. Žarište katoličkog pokreta oko reforme slobodnog vremena mora po zahtjevu Dr. Fureva biti župska općina, njezin zajednički dom. Tu treba da budu dvorane za zabavu, knjižnice, sale za predavanja, kazališne i kinske pozornice i t. d., kako katolici ne bi bili prinuždeni da u težnji za izobrazbom i odmorom pohađaju nekršćanske i pokvarene lokale.

God 1930. / br. 30 / str. 3