Iz Dalmacije, 13. VII. 1924.

Uredniku „Nedjelje“.


Gospodine uredniče!

Čestitam Vam na Vašoj prekrasno uređenoj i uvaženoj »Nedjelji«. Moram da priznam, da sada u Jugoslaviji jedina je »Nedjelja«, koja zaslužuje ime katoličkog lista. (Hiperbolički rečeno. Op. ur.) Svi drugi listovi više ili manje hramlju u ovom pogledu, kao da ih sapinju i sputane drže neki stanoviti obziri, pa i onda, kada treba braniti nauku katoličke Crkve. U ovim vremenima velike kušnje za katoličku Crkvu takova pasivnost samo štete nanosi. Oni, kojima ugađa ta pasivnost valjda će u nečemu i zamjeriti Vašoj otvorenosti — da obrane svoj kukavičluk.

Služnika i puzavaca imade na žalost dosta, koji su dobri poklopci za svaki lonac.

U prošlom broju »Nedjelje« dva su članka, koja zaslužuju da ih se stavi u zlatni okvir. Naslovi su im: »Hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu — opet ugrožen« i »Sarajevo: Vidovdanski heroji«. Čekamo da vidimo, hoće li se koji katolički list barem na njih osvrnuti, jer prenijeti ih nemaju srca ni kuraže.

Kada bi svi pisali kao »Nedjelja«, i kad bi svi oni, koji vedre i oblače u katoličkoj akciji, muževno branili i zastupali načela »Nedjelje«, drugačije bi se stvari razvijale i u samoj Jugoslaviji. Polovične mjere i proračunani obziri uvijek su na štetu. Crkva katolička, znamo, neće propasti, jer je Bog, koji ju čuva. Ali s nehajstva nekih njezinih članova bude čestokrat prikraćena u svojim pravima, a to je od velike štete po njezin napredak i razvitak. Hvala Bogu, da imamo još onih, koji stoje na braniku i katoličanstva i hrvatstva! Mi ne zdvajamo o uspjehu naše dobre stvari. Sarajevo je bilo za vrijeme blagopokojnog i nezaboravnog

metropolite dra Stadlera, a i sada je za njegova dostojnog nasljednika dra Šarića, središte i tvrđa pokreta i obrane hrvatskih i katoličkih načela. Ugledali se svi u njih i nasljedovali ih u radu i njihovoj obrani! Dao Bog, te se obistinile ove naše vruće želje! Treba otvoriti oba oka, pa uvidjeti ozbiljnost položaja i potrebu neumornog i otvorenog rada, želimo li odazivati se dužnosti, što nam je nalaže vjera i savjest.

I. K.

Nedjelja 1924/ br. 30/ str. 4