Koncil i spoznaja dobra


Knjiga je doktorsko istraživanje dr. sc. fra Ante Bekavca, svećenika franjevca Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Marijina, doktoranda i postdoktoranda na Katedri moralne teologije zagrebačkog KBF-a.

Knjiga je plod doktorskog istraživanja

Knjiga je plod doktorskog istraživanja

Piše: Josipa MilerKatolički tjednik

Djelo Izvori moralne spoznaje u svjetlu nauka Drugog vatikanskog koncila tiskano je u studenom 2022. na 386 stranica u izdanju Kršćanske sadašnjosti.Sastoji se od pet poglavlja koja obrađuju specifičan pristup i istraživanje nauka Drugog vatikanskog koncila.

Autor se drži nauka sadržana u dokumentima Koncila, na poseban način u četirima velikim konstitucijama – Dei Verbumu o božanskoj objavi, Lumen Gentiumu o Crkvi, GaudiumetSpesu o Crkvi u suvremenom svijetu, SacrosanctumConciliumu o božanskoj liturgiji te u deklaraciji DignitatisHumanae o vjerskoj slobodi.

Recenzenti rada su prof. dr. sc. Stjepan Baloban, izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić i prof. dr. sc. Tonči Matulić, članovi Stručnog povjerenstva, pred kojima je disertacija i obranjena.

O moralnom nauku

Poglavlja donose istraživanja o moralnoj spoznaji, odnosno suvremenom kontekstu krize izvora moralne spoznaje, tradicionalnom teološko-moralnom nauku o izvorima moralne spoznaje te koncilskom nauku o nadnaravnim i naravnim izvorima moralne spoznaje. Autor istražuje vezu tih izvora i duboke moralne krize današnjice. Pokazuje kako je "tragično radikalno odvajanje razuma od vjere stvorilo ozračje spoznajnog relativizma koji niječe mogućnost objektivne spoznaje dobra i zla". Bekavac spominje i brojne pokušaje obnove moralne teologije prije Koncila, a koji su naišli na otpor i odbacivanje. Premda rad nije posvećen detaljnom proučavanju moralnog nauka sadržana u nabrojanim dokumentima, ipak je kratko predstavljen radi boljeg shvaćanja koncilske obnove moralne teologije.

U istraživanju je prikazan i uzajamni odnos Crkve, bogoslužja i Riječi Božje, koji utječe na moral, kako osobe, tako i zajednice. Izložena je cjelovita koncilska vizija čovjeka, a postavljene su i važne istine o kristocentričnostikršćanskog morala te o savjesti, slobodi i dostojanstvu ljudske osobe.

O autoru

Fra Ante Bekavac rođen je 12. studenog 1973. u Tomislavgradu. Nakon Franjevačke klasične gimnazije u Sinju, filozofsko-teološki studij završio je u Zagrebu gdje je zatim magistrirao, a potom i doktorirao 2018. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih članaka. Od 2019. radi kao postdoktorant na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na Katedri moralne teologije.

Korisno i poučno istraživanje

Djelo je, kako autor u Zaključku piše, "plod dugog i mukotrpnog istraživačkog puta" koji je doveo do zaključka da je Koncil uistinu "bogato i plodno vrelo nadahnuća, sadržaja i usmjerenja za cjelovitu obnovu tih izvora koje istovremeno shvaćamo i kao izvore moralne teologije".

Stoga je ova knjiga vrijedna jer čitatelja uči o Koncilu koji mu može pomoći dublje ponirati u spoznaju božanske istine i dobra te time obogaćivati njegov moralni život.

Ovaj doktorski rad u književnom obliku približio je Koncil hrvatskoj moralnoj teologiji jer je autor promicatelj njegova duha i osjetno je njegovo poznavanje sadržaja. U središte svog istraživanja stavio je "vrijednost i dostojanstvo moralne spoznaje u svjetlu Objave i vjere kao objektivnih i subjektivnih izvora moralne spoznaje", kako je sam i zapisao.

Korisno je istraživanje te može biti poučno onima koji se zanimaju za moralnu teologiju, ali i nauk Koncila uopće.