O obnovi duha svećeništva


Djelo govori o svećeničkom pozivu kroz meditacije čije su nadahnuće različiti tekstovi svetaca i papa, a koje pomažu svećenicima u otkrivanju svog pravog identiteta i veze s Kristom.

Djelo može biti vrijedno svećenicima na njihovu putu obraćenja

Djelo može biti vrijedno svećenicima na njihovu putu obraćenja

 

Piše: Josipa MilerKatolički tjednik

Knjiga Za vječnost. Razmatranja o liku svećenikadjelo jekardinala Roberta Saraha, koju je posvetio „svim sjemeništarcima cijeloga svijeta“. Tiskana je na 292 stranice u svibnju 2022., u izdanju nakladničke kuće Kršćanska sadašnjost. Za prijevod na hrvatski jezik zaslužan je Josip Balabanić. Uz Uvod i Zaključak sastoji se od 14 poglavlja.

Razmatranja Crkve

Kroz ova poglavlja kardinal obrađuje različite teme na temelju meditacija na tekstove Sv. Augustina, Sv.Ivana Zlatoustog, Sv.Grgura Velikog, Sv.Bernarda iz Clairvauxa, Sv.Katarine Sijenske, Sv.Johna Henryja Newmana, Pija XII., Georgesa Bernanosa, kardinala Jeana-MarieaLustigera, Sv.Ivana Pavla II., Benedikta XVI. i pape Franje želeći ponuditi odgovore na krizu kroz koju prolazi Katolička Crkva. On konstatira kako je svećeništvo poljuljano te kako mnogi od njih posrću. Svjestan je kako su neki iskrenuli smisao svećeničkog ređenja do potpuna izopačenja smisla tog pojma a, s druge strane, kako i Božji narod na svoje svećenike gleda sumnjičavo. Kardinal prolazi i obrađuje sve probleme ove vrste te se obraća mladim svećenicima, ali i najstarijima u svećeništvu pozivajući ih neka se „usude ići protiv struje našeg dekadentnog društva“. Ohrabruje ih da idu u suprotnom smjeru koji nije neko mjesto, nego osoba Isus Krist.

Kard. Sarah uz govor o problemima donosi i rješenja. Tako kao lijek protiv svećeničkog licemjerja nudi sredstva Sv. Grgura Velikog; protiv duha svijeta prepuna straha, zavisti, laži, robovanja materijalnom bogatstvu i želje za moći predstavlja naučavanje kard. Jeana-MarieaLustigera; piše i o opasnosti evanđeoskog radikalizma te o lijeku u teologiji Sv. Ivana Pavla II.

U djelu je jasno istaknuta obvezujuća snaga svećeništva koje autor naziva najvećim dobrom Crkve. „Ono mora u svijet isijavati svjetlo i Božju svetost. Bez svećeništva nemoguće je posvećivanje“, zapisao kardinal.

Poziv na svetost

On se u knjizi obraća izravno svećenicima iskazujući kako ima povjerenje u njih te ih ohrabruje kako će im Krist uvijek ostati vjeran. Njegovi redci imaju jedan jedini cilj: „Otvoriti naše srce da ponovno čuje Isusa koji za nas moli, za svećenike.“ Potiče ih neka budu otvoreni svetosti jer svetost koja mora blistati u svećeniku, dolazi od svetosti Božje. Izričito navodi kako svećenici trebaju biti savršeni i sveti, nalik na Isusa Krista, a takvima će postati odbacujući sramotna pretvaranja, kloneći se svakog profanog čina i svake nečiste misli te trudom oko postizanja  ljudskih i kršćanskih vrlina.

„Ova knjiga je poziv da sjednemo do nogu Isusa našeg Velikog svećenika, kako bismo se predali da nas obnovi u našem svećeništvu. Uz njegove noge, stupajući njihovim tragovima, naučit ćemo biti svećenicima“, zapisao je kard. Sarah. Štivo je vrijedno jer može pomoći svećenicima uvesti ih u dubinu obraćenja kako bi se cjelovito držali evanđelja.