O putu zajedništva Stvoritelja i stvorenja


O vremenu i vječnosti. Zbirka egzegetsko-teoloških članaka nova je knjiga koja sadrži tekstove ranije objavljene u nekoliko časopisa i zbornika. Ona predstavlja novi uvid u biblijsko poimanje vremena i vječnosti.

Djelo osim teolozima može biti zanimljivo i širem čitateljstvu

Djelo osim teolozima može biti zanimljivo i širem čitateljstvu

Piše: Josipa MilerKatolički tjednik

Djelo je napisao fraAnto Popović, profesor Svetog pisma na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Svjetlo dana ugledalo je u listopadu 2022. u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Devet sadržanih članaka nije usko tematskiisprepleteno, ali se u svakom od njih provlače teme vremena i vječnosti, a povezani i teološko-egzegetskim tumačenjem svetopisamskih tekstova.

Uvid u biblijsku vjeru

Autor tako kronološki analizira teme te polazi od početka Svetoga pisma i početka stvaranja svijeta u Knjizi Postanka (1,1-2). U međusobni odnos stavlja prva dva retka Biblije pristupajući im teološko-egzegetski, ali i usporedno s tradicionalnim kršćanskim naučavanjem kako je Bog stvorio svijet iz "ničega". Popović u prvom poglavlju raščlanjuje retke u kojima je sadržana svečana ispovijest vjere u Boga; očitovanje njega kao Stvoritelja te tvrdnja o stvorenom. Potom analizira i stvaranje svjetlosti donoseći prijevod opisa stvaranja te ukazuje na njegovu povezanost sa stvaranjem vizije vremena. Cijelo poglavlje zatim posvećuje Post 2,4, retku koga suvremena literatura dijeli na dva dijela pripisujući ih dvjema predajama. Na tekst gleda s morfološke, leksičke, sintaksne i kontekstualne strane iznoseći njegovu multifunkcionalnost.

Autor obrađuje različita tumačenja pojedinih dijelova Svetoga pisma te analizira "problematične" hebrejske riječi i izričaje. Piše i o kronologiji pretpotopnog i poslijepotopnog rodoslovlja te o savezima. Osim starozavjetnih knjiga u ovom djelu analizirani su i redci iz Prve poslanice Korinćanima, a posljednje poglavlje bavi se kanonskim knjigama u židovstvu i kršćanstvu te njihovim sličnostima i razlikama.

O autoru

Autor fra Anto Popović, OFM, rođen je 4. prosinca 1956. u Busovači. Poslije osnovne škole u rodnom mjestu završio je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom te teološki studij u Sarajevu i Bologni. Za svećenika je zaređen 1982. Doktorirao je na Papinskom biblijskom institutu 1992. Od 1987. profesor je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a u nekoliko navrata predavao je ezgegezu kao gostujući profesor u Jeruzalemu. Objavio je brojna djela te pisao članke na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku.

Iz recenzija…

"Poglavlja progresivno ocrtavaju vremenski luk koji opisuje Biblija u cijelosti (…) Takav vremenski luk otkriva specifično biblijsku ideju o vremenu i vječnosti, a to je mogućnost prodora vječnosti u vrijeme i vremena u vječnost", ocijenila je doc. dr. sc. Miljenka Grgić u svom osvrtu.

Djelo jest pisano znanstvenim jezikom, ali je i dalje shvatljivo širem čitateljstvu jer, iako, uz biblijske, autor koristi i nekoliko svjetskih jezika, ipak sve jasno predstavlja kako bi sadržaj bio shvatljiv i onima koji se ne koriste tim jezicima.

"Djelo je primarno namijenjeno bibličarima, odnosno egzegetima jer je riječ, ne samo o teološkom, nego i o egzegetsko-teološkom djelu. Gotovo u istoj mjeri djelo je namijenjeno i svim teolozima, odnosno svima onima koji na znanstveno-stručan način žele istraživati navedene biblijske, tj. teološke teme", zapisao je u recenziji doc. dr. sc. Stipo Kljajić. On je naveo kako autor rezultate egzegeze prilagođava duhu vremena, čime ovo djelo čini aktualnim. Uz to i tema knjige je vrlo aktualna te uključuje nekoliko znanstvenih disciplina.