Obuka za „kršćanske vozače“


Koristeći pojmove i slike iz prometa, autor na jednostavan, a dubokouman način govori o kršćanskom hodu – odnosno „vožnji“ ka vječnosti. Duktus ove „autoškole“ jesu Isusove riječi: „Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni“ (Iv 14,6).

Piše: Josip VajdnerKatolički tjednik

Metaforična promišljanja o kršćanskom životu, ukoričena u knjigu simbolična naziva Autoškola za kršćane, otkao je diplomirani teolog, vjeroučitelj i književnik Nikola Kuzmičić, a 2022. objavila Kršćanska sadašnjost. Na 300 stranica lako čitljiva teksta, sazdana od Uvoda i četiri poglavlja, koristeći rječnik prometnoga znakovlja i vozila kao takvoga, uputio je na bit životnoga puta na način kako ga kršćanstvo usmjerava.

Bit putovanja je doći na cilj

Narav knjige, kako na početnim stranicama piše autor, nije biti „konačni tekst“, nego skica „za stvaranje budućega, sveobuhvatnog priručnika“, ali koja će i kao takva biti od koristi vozačima.

U uvodu je Kuzmičić istaknuo kako je bit svakoga putovanja doći na cilj. „Besmisleno bi, naime, bilo svako nastojanje oko upoznavanja pravila vožnje i njihova dosljedna pridržavanja u konkretnoj vožnji ako ne postoji cilj putovanja… Imajući, dakle, na pameti konačni cilj putovanja, bit će nam lakše jednakom strašću svladavati i sve pojedine etape putovanja, sve one male ciljeve koji vode prema konačnome cilju“, zabilježio je autor te istaknuo kako je za kvalitetnu vožnju, osim cilja, potrebno imati dobre ceste, jasne prometne znakove i signalizaciju, pouzdan automobil te predano i koncentrirano voziti.

„Ne samo to: mi vjerujemo da postoji Cilj. Da postoji Onaj koji je razlog svake vožnje i koji sve putove usmjerava k sebi. Ne samo putove, nego i stranputice usmjerava k sebi. Ali istodobno nikoga ne sili da tim putovima ide naprijed. Poziva, upozorava na ljepotu dohvaćanja cilja, ali nikoga ne prisiljava da mora ići naprijed ako ne želi ići prema cilju“, objasnio je Kuzmičić u uvodu.

Valja poštivati zakone i propise

Zatim je uputio na Tri stupnja učenja vožnje: teoretsko osposobljavanje kandidata; praktična vožnja s instruktorom, te samostalna vožnja.

„Na kršćanskom putu prema kraljevstvu Očevu, kandidati se također moraju najprije teoretski poučiti o tome što kršćanstvo jest i što znači biti kršćanin te kako biti kršćanin“, naveo je autor (str. 16) obrazlažući kako onda slijedi usmjeravanje pozornosti na ono što je bitno i što je cilj autoškole: na vožnju.

Zakoni i propisi kršćanskom magistralom, kako autor upućuje, doneseni su s razlogom da omoguće sigurniju vožnju i lakši dolazak na cilj, a svode se na zapovijed: „Ljubite jedni druge“ (Iv 13,34). „Onaj koji je Put, Istina i Život, postavio je osnovno načelo sudjelovanja u prometu koje nas potiče na ozbiljno i odgovorno ponašanje, a glasi: 'Što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće – meni učiniste!' (Mt 25,40)“, istaknuo je Kuzmičić spomenuvši: „Dekalog“, „Osam vozačkih plusova“ (npr. „Blago onima koji su obzirni prema svim sudionicima u prometu, jer će se i prema njima obzirno ponašati“), „Pet zapovijedi“ napisanih tako da se „odredi minimum koji je potreban da bi se moglo govoriti o ozbiljnu i odgovornu sudioniku u prometu“ („Svake godine najmanje jedanput odvedi automobil na servis i o Uskrsu provjeri vodu, promijeni ulje i nalij gorivo!“).

Osnovni pojmovi i Vozilo

U razradi teme autor je najviše prostora, abecednim redom, posvetio „osnovnim pojmovima“. Tako se „putnik“ može upoznati s 36 pojmova nužnih za „vožnju kršćanskom magistralom“, kao što su: Cesta, Instruktori vožnje, Isključivanje iz prometa, Kolona, Mimoilaženje, Policajac, Polukružno okretanje, Prometna nezgoda, Raskrižje, Semafor, Trokut, Zeleni val, Zimski uvjeti... „Na kršćanskoj magistrali neprestano moramo biti svjesni da smo na svom putovanju dio otajstva povijesti spasenja te da se čudesa događaju, a milost omogućuje nezamislivo… Stoga je potrebno učiniti sve što je u našim ograničenim mogućnostima, a onda se prepustiti milosti i čudesnom zahvatu u naš život“, objasnio je Kuzmičić (str. 196).

Zatim je progovorio o „vozilu“ koje „uprisutnjuje Smisao nukajući nas da Putem stignemo Cilju“, a postat će jednoga dana nepotrebno kada „postignemo zajedništvo s Ciljem“. To je razložio kroz 14 naslova kao što su: Gume, Instrument ploča, Kočnice, Motor, Registracija, Svjetla, Upravljač... „Potrebno je poznavati sebe, prepoznati svoje specifičnosti, prednosti i nedostatke, i živjeti autentično svoje postojanje, tek tada će sve doći na svoje mjesto, sve će biti smisleno i promet kršćanskom magistralom bit će kvalitetniji i uspješno će svakoga od nas dovesti do Cilja“, naveo je autor (str. 297) čija promišljanja nenametljivo mogu biti korisna svakom čovjeku u svakom trenutku njegova „vozočašća“ ovom zemljom ka vječnosti.