Što činiti i kako djelovati u pastoralu?


Knjiga predstavlja istraživanje uvijek aktualne teme pastorala Crkve u svijetu koji je okružuje te projekta i metode pastoralnog djelovanja na svim njezinim razinama.

Piše: Josipa MilerKatolički tjednik

Djelo Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjenaobjavila je 2021. nakladnička kuća iz Zagreba Kršćanska sadašnjost. Sastoji se od triju poglavlja ispisanih na 146 stranica. Autor je riječki pastoralni teolog izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ, a recenzenti su prof. dr. sc. Jerko Valković i prof. dr. sc. Josip Šimunović.

Sastavnice pastoralne teologije

Sam naslov knjige pokazuje kako je njezin sadržaj usmjeren prema ključnim sastavnicama djelovanja pastoralne teologije – projektu i metodi. Autor prvo započinje s projektom koji je zapravo odgovor na pitanje „što činiti?“ u pastoralu te pokazatelj praktična pristupa pastoralnih djelatnika. Prvobitno se odnosi na suradnju čovjeka i Božje milosti, a potom i na ljudski odgovor koji se zrcali u nastojanju ostvarivanja Božjih poticaja kako bi se postigao bolji i savršeniji oblik življenja i ljudskog djelovanja uopće. Projekt je pokazatelj kako je crkveni odgovor usklađen i odgovoran, a takav pristup u knjizi razrađen je „s bitnim ciljem pridonošenja teološko-pastoralnom osvježivanju i revitalizaciji suvremenoga pastoralnog angažmana Crkve“, kako je u Zaključku naveo autor.

Metoda je drugi važan čimbenik, a tiče se odgovora na pitanje „kako djelovati?“ u pastoralu. Njezina važnost je u sveobuhvatnosti jer polazi od teorijskih utemeljenja te ide sve do najkonkretnijih praktičnih elemenata, što joj je i krajnji cilj. U knjizi se pozornost posvećuje metodi teološko-pastoralnog raspoznavanja te se nastoji prikazati njezina primjenjivost u različitim pastoralnim kontekstima. Očito je kako je metoda jasna i jedna, ali postoje brojne mogućnosti njezina povezivanja s praktičnom stvarnošću.

Pastoralno djelovanje

Zato ovo djelo ima dva važna cilja – više isticanje elemenata metode kako bi se dobila jedinstvenija slika u kontekstu njezina ostvarivanja u praksi, te nastojanje u razvoju teološke teorije metode. Premda je riječ o znanstvenomradu, napisan je razumljivim jezikom, a autor uvijek uzima u obzir kontekst života crkvene zajednice.

Recenzenti vrijednost knjige, među ostalim, vide i u njezinoj tematici koja je iznimno važna za osmišljavanje cjelokupna pastorala u Crkvi. „Knjiga je dobrodošao poticaj da svi oni koji su zaduženi za osmišljavanje pastoralnog djelovanja Crkve na svim njezinim razinama promisle i preispitaju svoja djelovanja, svoje pastoralne projekte i metode kako bi odgovorili na najbolji način izazovima suvremenog svijeta, čiji je dio i Crkva“, zapisao je u svojoj recenziji dr. Šimunović.

Štivo je namijenjeno studentima teoloških fakulteta, ali i svim pastoralnim djelatnicima te može tematski poslužiti u trajnoj formaciji svećenika ili vjernika laika u različitim crkvenim službama.