Živjeti spašenost u Kristu


Knjiga donosi originalni pristup sakramentima čija se važnost i ljepota sadržaja njihove stvarnosti naročito naglašava. Cjelokupan tekst protkan je mišlju o čovjekovoj stvorenosti na sliku Božju i njegovu spasenju u Kristu.

Djelo je gotovo novina na hrvatskom govornom području

Djelo je gotovo novina na hrvatskom govornom području

Piše: Josipa Miler, Katolički tjednik

Autor knjige Uvod u sakramente u svjetlu teologije slike Božje je Antun Tamarut, a djelo je svjetlo dana, u izdanju Kršćanske sadašnjosti i Kršćanskog kulturnog centra, ugledalo u rujnu 2021. Uz Uvod i Zaključak sastoji se od četiriju dijelova. Recenzenti su dr. sc. Davor Šimunec i dr. sc. Boris Vulić.

Sadržaj

Pišući o onomu u čemu se „čuva i časti utjelovljenje Sina Božjega te na poseban način uprisutnjuje njegovo vazmeno otajstvo“, Tamarut najprije piše o čovjeku, stvorenu na sliku Božju, kao biću odnosa, susreta i blizine. Ističe novog čovjeka, suobličena Isusu Kristu te o svijetu kao cjelini – povezanosti materije i duha, jedinstvu duše i tijela.

Objašnjava zatim Biblijska polazišta i osnove – starozavjetni obrisi odnosa između Boga i čovjeka te o savršenoj slici Božjoj, tj. Isusu Kristu novom Adamu. U Teološkim polazištima i osnovamapribližava sakramente – Gospodinove darove Crkvi, odnosno govori o osobnoj, stvarnoj i aktualnoj prisutnosti Krista u njima, o njihovoj milosti, sakramentalnoj ekonomiji te poveznici s vjerom Crkve i pojedinca te o njihovoj nužnosti za spasenje.

U posljednjem odjeljku Tamarut objašnjava svaki sakrament posebno i ističe važnost sakramentalnog života koji znači „živjeti od Kristova Duha“.

Važnost sakramenata

Premda je teško obuhvatiti svekoliku stvarnost sakramenata i bilo kakva istraživanja o njima gotovo uvijek predstavljaju samo jedan pristup ili "jednu stranu", autor uz svoj pristup za koji objašnjava zašto ga smatra poželjnim i korisnim, na kraju knjige dodaje izbor literature koja može pomoći u potrazi za detaljnijim povijesnim, liturgijskim i pravnim podatcima koji se ne nalaze u ovom djelu. Jer, kako je i sam zapisao, ovim pristupom i pogledom na sakramente u prvom redu mu je stalo„ukazati na značaj, bogatstvo i ljepotu teološkog i duhovnog sadržaja sakramentalne stvarnosti, na smisao, privlačnost i poželjnost sakramentalne milosti i sakramentalnog života i konačnu svrhu milosnog i životnog zajedništva i prijateljstva s Isusom Kristom“.

Iz recenzija

A ovakav pristup novina je i osobit na našim prostorima, kako su ocijenili recenzenti.

Knjiga je jedinstvena i dobrodošla jer „spretno povezuje kristologiju, trinitarnu teologiju i teološku antropologiju s teologijom sakramenata i ekleziologijom“, kako je zapisao Vulić, a prema osvrtu Šimuneca, iako je djelo bogato snažnim teološkim i logičkim argumentima, misao je dinamična te je lako čitljivo. Stoga se svesrdno preporučuje čitateljima jer je ovo prvo djelo ovakve vrste na hrvatskom jeziku u kome se zrcali autorova dugogodišnja posvećenost „slici Božjoj“ i njegovo zanimanje za to kako Crkva živi i misli sakramente.

Uvod u sakramente u svjetlu teologije slike Božje preporučuje se svim vjernicima, onima koji sumnjaju, ali i nevjernicima koji propitkuju o ovoj stvarnosti Katoličke Crkve.

O autoru

Anton Tamarut rođen je 29. kolovoza 1960. u Novalji na otoku Pagu. U rodnom mjestu zaređen je za svećenika 31. ožujka 1986. po rukama svoga strica mons. Antona Tamaruta, tadašnjeg šibenskog biskupa, a kasnije riječkoga nadbiskupa. Magisterij i doktorat stekao je iz područja dogmatske teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Obnašao je različite službe u pastoralu i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Član je uredništva Bogoslovske smotre i znanstvenog vijeća Riječkog teološkog časopisa. Objavio je ili uredio nekoliko knjiga, a autor je i četiriju zbirki pjesama. Zajedno s vjernicima laicima osnovao je 2009. Kršćanski kulturni centar.

Svećenik je Krčke biskupije i redoviti profesor u trajnom zvanju na zagrebačkom KBF-u.