Sarajevo

Nova knjiga prof. dr. Franje Topića


U izdanju sarajevskog Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Glasa koncila izašla je knjiga prof. dr. Franje Topića "Vjera i kultura", u kojoj autor zastupa tezu da se vjera i kultura uzajamno pretpostavljaju i uključuju jer obje imaju isti korijen i istu zadaću.

Budući je autor i predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, i ovo je djelo posvećeno kulturnom, obrazovnom i humanitarnom radu toga Društva obnovljenog ranih 1990-ih.

Jedan od recenzenata ovoga štiva, prof. dr. Mile Babić kaže kako Topić u Vjeri i kulturi argumentirano razgrađuje svaki dogmatizam, fundamentalizam i fanatizam, bez obzira na to pozivaju li se oni na religiju, filozofiju ili znanost. Uz, vlastiti stav, u aktualnim okolnostima vrlo bitan.

Osobitu će pozornost izazvati Topićev rad Uloga Katoličke Crkve u BiH nekad i sad, sa, kazao bi recenzent prof. dr. Mato Zovkić, znakovitim podnaslovom Elementi za hrvatski nacionalni i katolički program u BiH.

Treba istaknuti kako Topić ovom prigodom predlaže osnutak koordinacijskog tijela za Hrvate katolike u koji bi ušli predstavnici organizacija i institucija, parlamentranih stranaka, biskupija, redovničkih provincija, kulturnih društava i sveučilišta.

 Između ostalih ukoričenih djela profesora Topića ističu se: Svjedok nade, Opstanak bosansko-hercegovačkih Hrvata, Čovjek pred objavom Boga u misli Hansa Ursa von Balthasara, Prilog teologiji ljudskog napretka i Napredak je misija.

Napredak/KT