Nova knjiga u izdanju sarajevskog KBF-a


Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u suizdanju s Vrhbosanskom nadbiskupijom, sredinom svibnja objavio je novu knjigu „U službi Božjega naroda: vodič kroz župnu administraciju i krajevno pravo“.

Autor knjige je dr. vlč. Ilija Marković, profesor kanonskog prava.

U predgovoru knjige, vrhbosanski nadbiskup metropolit mons. Tomo Vukšić istaknuo je kako je dugo postojala potreba za sveobuhvatnim vodičem koji bi obuhvatio crkvenu administraciju i lokalna pravila na jednom mjestu. Knjiga je namijenjena širokom krugu korisnika, uključujući nad/biskupske ordinarijate, crkvene sudove, župe, teološke fakultete, karitativne organizacije i domove za starije i nemoćne. Nadbiskup je naglasio kako će priručnik pomoći u vođenju administracije na ispravan i učinkovit način.

Dr. preč. Pero Pranjić, umirovljeni profesor kanonskog prava i prvi recenzent knjige, pohvalio je izdanje kao neophodno za župnu administraciju, posebno za mlađe svećenike, đakone, redovnice i laike aktivne u župnim uredima. Naglasio je kako priručnik pruža temeljitu teološku i administrativnu podlogu za rad u župi.

Recenzent je i prof. vlč. Slavko Zec s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, područni studij Teologije u Rijeci, koji je ocijenio kako knjiga ima praktičnu vrijednost, pružajući detaljne smjernice i primjere za pastoralno-pravne situacije.

Knjiga će biti posebno korisna župnicima, upraviteljima župa, župnim vikarima i studentima teologije koji žele steći uvid u krajevno pravo Crkve u Bosni i Hercegovini, objavljeno je na mrežnoj stranici KFB-a u Sarajevu.

J.M., KT