Zagreb

Predstavljena knjiga „Ni tamjan, ni dogmatika“


Na Trećem festivalu knjige u Matici hrvatskoj 9. lipnja predstavljena je nova knjiga don Antona Šuljića, „Ni tamjan, ni dogmatika. Izbor iz recenzija, kritika i ogleda“, u izdanju Kršćanske sadašnjosti.

Knjiga Ni tamjan, ni dogmatika na gotovo 500 stranica okuplja tekstove autora koji se uglavnom odnose na odnos vjere i javnosti, odnosno don Anton Šuljić svojim recenzijama, ogledima i kritikama u toj javnosti progovara o relevantnim društvenim i crkvenim temama, odnosu medija i Crkve i nizu drugih. Moderatorica Festivala, Zrinka Turalija, ovo je djelo nazvala kapitalnim, s obzirom na opseg i brojnost primjera kojima autor prikazuje odnos vjere i javnosti, stvarnih tema koje će zanimati širok krug čitatelja.

„Knjiga donosi moje tekstove tijekom dugog niza godina, čak 30. Jedan veliki esej posvetio sam našoj Crkvi u suvremenom društvu i zapravo je većim dijelom riječ o tome kako je sekularizacija utjecala na Crkvu, odnosno gdje se sekularizacija pojavljuje. Ona se ne pojavljuje u teokratskim društvima, sekularizacija se pojavljuje unutar kršćanstva, ona je dijete kršćanstva, kao i modernitet. Moderniteta nema gdje nema kršćanstva, sekularizacije nema gdje nema kršćanstva. Pokazala su i sva istraživanja da sekularizacija pomaže i samoj Crkvi. Ne sekularizam, sekularizam je zapravo ideologija koja je isključujuća. To je sada prisutno u Europi pa i u Zagrebu, u svemu onome kada sekularizam isključuje sve ono što je vjersko“, kazao je na predstavljanju don Šuljić.

Okupljeni su od autora mogli čuti i neke tematske okosnice kojima se knjiga bavi: „Pišem o književnosti i književnicima, arhitekturi, likovnosti, o odnosu vjere i duhovnosti. Mogu reći da je ova knjiga jedan izbor mojih tekstova iz područja duhovnosti, teologije i vjere o odnosu prema javnosti. Vjera u sebi ima jako puno momenata u kojima se može povezati sa svijetom koji očekuje ili treba očekivati neku zauzetu riječ, da se čuje glas vjernika, glas Crkve“, pojasnio je autor.

Zrinka Turalija naglasila je da knjiga obiluje i predavanjima don Antona iz kojih se mnogo toga može doznati, osobito o odnosu vjere i kulture, pa i pontifikatima papa i nizu istaknutih pojedinaca iz kulturnog i javnog života: Josipu Turčinoviću, Ivanu Golubu, Ivanu Grubišiću, fra Mirku Mataušiću, don Živku Kustiću i nizu drugih moralnih i vjerskih autoriteta o kojima neki nisu mnogo pisali. Na predstavljanju je don Anton prepričao neke zanimljivosti o pojedincima o kojima piše, pa tako i o fra Bonaventuri Dudi za kojega je naglasio da je „zamirisao mirisom neba“, poput svetaca, o čemu je govorio i još mnogo ranije, za života fra Bonaventure.

Također, u razgovoru s moderatoricom osvrnuo se i na neke goruće teme kao, primjerice, stav prema pobačaju, kanonizaciju kardinala Alojzija Stepinca, beatifikaciju kard. Kuharića.

Knjiga Ni tamjan, ni dogmatika posebna je po tome što održava upravo odnos prema javnosti s obzirom na don Antonovu uključenost u javni život i institucije u kojima je radio, od izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost u kojoj je bio zamjenik glavnog urednika, Informativne katoličke agencije (IKA-e), Tiskovnog ureda Hrvatske biskupske konferencije… „Moja je relacija uvijek bila prema javnosti, radio sam na fakultetu, u novinarstvu, izdavaštvu i uvijek sam imao tu relaciju prema javnosti. Iz toga je zapravo iznikla ova knjiga, i druga koja će također uskoro biti objavljena, Kroz odškrinuta vrata postmoderne“, kazao je. 

Na samom kraju predstavljanja don Anton Šuljić pročitao je jednu od svojih pjesama, Lucidara ot žitia, objavljenu u knjizi Ni tamjan, ni dogmatika, posebnu po tome što je, uz 10-ak ostalih, napisana na staroslavenskom.

Knjiga Ni tamjan, ni dogmatika može se pronaći u knjižarama i web knjižari Kršćanske sadašnjosti.

J.M., KT