U Jajcu otvorena izložba „creAction“


U "Domu kulture Jajce" u predvečerje Svjetskog dana zaštite okoliša, 4. lipnja, svečano je otvorena putujuća izložba "creAction".

Izložbu je, uz potporu američke humanitarno-razvojne agencije Catholic Relief Services – CRS, osmislio i priredio Centar za mirovno obrazovanje – CMO u okviru svog projekta Pokret za ekološko obraćenje.

Izložba creAction, autora Amera Tikvešepredstavlja umjetničku akciju u službi zaštite okoliša. Nadahnuta je enciklikom pape Franje o brizi za zajednički dom Laudato si' i  potječe iz Pjesme stvorova Sv. Franje Asiškog. Zahvaljujući vokalno-instrumentalnom triju Luke, Lucije i Magdalene Saraf samo otvorenje izložbe označila je baš izvedba te pjesma od čijeg se nastanka naredne godina navršava ravno 800 godina.

U svom obraćanju okupljenima Fikret Čančar, direktor JU-a Dom kulture Jajce, naglasio je da bi upravo sakralnost vode, temeljno uvjerenje zajedničko abrahamsko/ibrahimovskim religijama, "moglo biti sjajno polazište za poticanje religija na odvažnije i konkretnije sudjelovanje u zaštiti okoliša kao Božjeg dara u našem društvu čime bi i sam dijalog religija u bh. kontekstu dobio i na kredibilitetu i na važnosti".

Aludirajući na naslov izložbe Edina Hajder, pastorica Evanđeoske Crkve u Jajcu, pozvala je okupljene da svakodnevno daju svoj obol akciji zaštite Božje kreacije kao veličanstvenog Božjeg umjetničkog djela čije razaranje predstavlja, uz sve ostalo, i ekološki grijeh – nasrtaj na samoga Boga.

Oslanjajući se na dokumentarac Čovjek koji je sadio drveće fra Mišo Sirovina, župni vikar župe Sv. Ante Padovanskog u Sivši, okupljene je pozvao na "ustrajnost prožetu nadom na zahtjevnom putu zaštite okoliša jer je i najveće pustinje, nastale ljudskim sebičnim i arogantnim djelovanjem, moguće iznova strpljivošću i ljubavlju preobraziti u vrtove pune života ako se u ljudsko srce ponovno naseli ponizna i zahvalna svijest o stvorenom svijetu kao božanskom misteriju i daru a ne pukom resursu".

Robert Oroz, jedan od autora fotografija i ujedno jedan od osnivača Ekološko-humanitarne udruge Gotuša iz Fojnice, okupljene je upoznao da su njegove fotografije poglavito nastale na mjestima konkretnih bh. borbi za zaštitu okoliša što je izložbi creAction omogućilo da posreduje uvid u kojoj je mjeri bh. prirodno blago ugroženo i koliko bi brzo moglo nestati ukoliko zajednički ne stanemo u njegovu obranu.

Na kraju se okupljenima obratio i Edin Hozan, načelnik općine Jajce, nabrajajući o naprecima općine koju vodi na području zaštite okoliša. Istaknuo je "da nas upravo ekološke katastrofe i prijetnje poučavaju u kojoj su mjeri državne i sve druge ljudskom rukom sačinjene granice relativne i da bez zajedničkog solidarnog djelovanja preko tih i takvih granica zasigurno nećemo uspjeti ni obuzdati klimatsku krizu, ni sačuvati okoliš, bilo da je riječ o globalnom, regionalnom ili lokalnom planu".  

Moderator otvorenja i ujedno idejni začetnik izložbe creAction Alen Kristić, voditelj projekta Pokret za ekološko obraćenje, izrazio je nadu da će ova izložba kao umjetničko-religijski glas opomene, ali i nade sve njezine posjetiteljice i posjetitelje potaknuti na svakodnevnu i odvažnu akciju u službi zaštite Božje kreacije. U tu je svrhu planirano da izložba creAction, čije grafičko oblikovanje potpisuje Ivana Ibrović, nakon njezinog zatvaranja u Jajcu 14. lipnja, u rujnu bude ugošćena u Fojnici i Zenici.  

Otvorenje izložbe creAction okončano je duhovnom pjesmom Moj je put na tvome sada putu, koju je izveo trio, nakon čega je uslijedilo druženje nazočnih.

D. Krstanović, Ž.I., KT