Najstarija slika Djevice Marije?


Blažena Djevica Marija je žena koja je oslikana na najviše slika ikad. Zbog toga nam je pozornost privuklo upravo moguće otkriće najstarije slike njezina lika...

Foto: Tony De Camillo, Yale University Art Gallery

Foto: Tony De Camillo, Yale University Art Gallery

Riječ je o slici otkrivenoj 1932. iskopavanjem kuće-crkve, u kojoj se nalazila, u istočnoj Siriji. Otada su povjesničari umjetnosti identificirali prikazanu ženu kao Samarijanku, što je razumljivo, budući da se nalazi pokraj bunara.

Međutim, najveći zagovornik mišljenja da je ipak riječ o Djevici Mariji, Michael Peppard, profesor teologije na Sveučilištu Fordham, tvrdi kako je riječ o prikazu Blagovijesti, kada je Marija prvi put čula glas anđela koji joj je rekao: „Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.“

Ono što je ironično jest činjenica da je ova slika tako dugo mogla biti skrivena...

Peppard svoju teoriju razvija tvrdeći kako većina slika žene pored bunara također uključuje i Isusa koji, već poznato, sjedi pokraj samarijanske grešnice. Kako god, budući da se anđeo mogao samo čuti, a ne i vidjeti, dosta slika Blagovijesti uključuje samo Mariju, i to obično pokraj bunara.

Ovo otkriće „nove“ marijanske slike trenutno je utemeljeno jedino na mišljenju prof. Pepparda, iako ga, čini se, arheološka izvješća podupiru. Muzej umjetnosti Sveučilišta Yale i dalje tvrdi kako slika najviše nalikuje susretu Isusa (koji nije prikazan) i Samarijanke, što, naravno, još uvijek može biti istina.

Međutim, sama ideja da je riječ o Mariji, te kako je uzbudljiva, je lijep podsjetnik da je svetinja uvijek oko nas, često skrivena u vidokrugu, a na nama je samo spoznati ju.

KT