Sarajevo

Na Stupu osnovano HKUD „Don Ivan Trobentar“


U želji za očuvanjem hrvatskog i katoličkog identiteta grupa Stupljanja pokrenula je inicijativu za osnivanjem Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva (HKUD) „Don Ivan Trobentar“.

Tako je na Utemeljiteljskoj skupštini održanoj 20. rujna 2017. u prostorijama župnog ureda župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup društvo i osnovano,  a za prvog predsjednika HKUD-a izabran je gospodin Aco Posavljak.
U mnoštvu različitih KUD-ova prisutnih u Gradu na Miljacki ovo bi trebalo biti specifično jer mu je zadaća prije svega promicanje tradicije i kulture Hrvata na Stupu što je jasno istaknuto i u samom nazivu Udruge.

Ciljevi HKUD-a Don Ivan Trobentar
Svrha i ciljevi novoosnovanog Društva opisani su u samom Statutu, u čl. 8, u kojemu se između ostaloga navodi: okupljanje građana radi kulturnog, športskog, prosvjetnog i drugih vidova druženja i suradnje; poticanje mladih na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici; čuvanje, njegovanje i unaprijeđenje kulturnog života; promicanje hrvatske književnosti i jezika u javnom životu, školama, obitelji i sredstvima priopćavanja; očuvanje i promicanje narodnih igara, plesova i običaja hrvatskog naroda; organiziranje zabavnih, kulturnih, informativnih, natjecateljskih i revijalnih aktivnosti; sudjelovanje na različitim kulturnim, zabavnim, športskim natjecanjima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu; suradnja s istim ili sličnim udrugama te organiziranje međusobnih susreta; organiziranje različitih sekcija, klubova, čitaonica, zborova, tečajeva i drugih vidova i oblika organiziranja svojih članova; pomoganje članova i suradnika, učenika, studenta, znanstvenika, umjetnika i književnika; organiziranje stručnih i znanstvenih skupova, tribina, savjetovanja, okruglih stolova i drugih javnih oblika djelovanja i predstavljanja; izdavanje različitih publikacija i časopisa iz oblasti svog djelovanja...

Kako postati članom?
Budući da novoosnovano Društvo djeluje i kao pravna osoba članstvo je dobrovoljno i njegovim članom može postati svaki građanin koji prihvaća Statut i programske ciljeve te za to podnese pismenu molbu Upravnom vijeću Udruge koje odobrava njegov ulazak. Svi članovi Društva obvezuju se: na osobni doprinos njegovu radu; sudjelovanju u manifestacijama i akcijama koje isto provodi; čuvanje imovine i ugleda Društva te borbu protiv svih eventualnih negativnosti u radu Udruge; kao i na ispunjavanje svojih dužnosti i obveza određenih Statutom ili drugim aktima Društva.

Tko je bio Ivan Trobentar?
Osnivači HKUD-a za naziv društva izabrali su ime nekadašnjeg dugogodišnjeg stupskog župnika don Ivana Trobentara, koji je pune 32. godine vršio župničku službu u ovoj sarajevskoj župi. Inače don Trobentar rođen je 18. lipnja 1911. u Donjoj Prači, župa Višegrad. U osnovnu školu upisan je s 5 godina na Palama, a 1920. upisao je u osmogodišnju Isusovačku gimnaziju u Travniku. Zaređen je za svećenika 31. ožujka 1934. Kratko je bio kapelan u Derventi, a potom je župnik na Palama (1934. − 1935.), a od 1935. do 1937. bio je župnik u Deževicama. Službovao je kao kateheta u građanskoj i osnovnoj školi Zavoda sv. Vinka u Sarajevu te je 1938. bio kapelan na Stupu. U svibnju 1945. imenovan je župnikom na Stupu, gdje je službovao 32. godine. Tu je i umro 6. kolovoza 1977. u 67 godini života. Službeni glasnik Vrhbosanske nadbiskupije Vrhbosna u broju 4 iz 1977. donio je vijest o njegovoj smrti: „Dana 6. kolovoza 1977. blago je preminuo u Gospodinu dugogodišnji župnik župe Stup, Preč. G. IVAN TROBENTAR. Tijelo pokojnika bilo je izloženo u župskoj crkvi do 8. kolovoza, kada je, nakon svečane mise zadušnice, bio ispraćen na put u Zagreb, gdje je sutradan sahranjen u obiteljskoj grobnici na Mirogojskom groblju. Mnoštvo vjernika i svećenika prisustvovalo je misi zadušnici i ispraćaju dragog nam pokojnika. Počivao u miru! Svaki dijecezanski svećenik će prikazati po jednu sv. misu za pokojnog nam subrata.“

Čuvanje identiteta i sjećanja na župnika
Pokojni župnik Trobentar je po osobnoj želji ukopan na zagrebačkom Mirogoju. Više od tri decenije službe na Stupu do danas nisu zaboravljene te ga se mnogi župljani i dalje rado sjećaju i spominju njegovo ime. Zato je svakako i hvalevrijedno da je i novoosnovano Hrvatsko kulturno umjetničko društvo dobilo ime po nekadašnjem župniku. Jasno da je ovim još jednom istaknuta blizina Katoličke Crkve katoličkom puku u očuvanju nacionalnog i vjerskog identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini. 

U sjećanje na don Ivana na Stupu će se ponovno zaigrati kolo i zapjevati ono što se od davnina prenosi među ljudima usmenom predajom, a vjerujemo i da će novoosnovano Društvo biti prepoznato u široj zajednici po brojnim kulturnim i humanitarnim manifestacijama koje će biti istinsko obogaćenje za sve na Stupu, ali i šire.

Ivan Ivančević i Dražen Kustura