Statistike Katoličke Crkve u DR-u Kongo i Južnom Sudanu


Ususret apostolskom pohodu pape Franje u DR Kongo i Južni Sudan, na službenoj stranici Svete Stolice, objavljeni su statistički podaci o mjesnim Crkvama u ove dvije države.

Papin pohod, podsjećamo, bit će upriličen od 31. siječnja do 5. veljače. Ovo su neke od statistika objavljene na vatican.va:

Stanovništvo i crkvena struktura                         

                                                                                  DR Kongo                             Južni Sadan

Površina (km2)                                                          2 344 858                                654 460

Stanovništvo                                                             105 247                                   13 794

Katolici                                                                      52 166                                      7 225

Župe                                                                          1 637                                        124

Drugi pastoralni centri                                              8 694                                         781

Osobe uključene u aktivnosti apostolata

Biskupi                                                                       62                                          10

Dijecezanski svećenici                                              4 216                                     185

Redovnički svećenici                                                1 946                                      115

Ukupan broj svećenika                                             6 162                                      300

Trajni đakoni                                                             4                                             7

Redovnici (bez svećeničkog reda)                           1 317                                      35

Redovnice                                                                 10 525                                    218

Članovi svjetovnih instituta                                       124                                         3

Misionari laici                                                             237                                         6

Katehisti                                                                     76 794                                    3 756

Svećenička zvanja

Mala sjemeništa                                                        5 615                                      313

Velika sjemeništa                                                      4 123                                      189

 

Edukacijski centri koje posjeduju/ vode klerici ili redovnici

Predškolske ustanove i osnovne škole                      13 140                                    202

Niža srednja i srednja škola                                        5 405                                      33

Više srednje škole i sveučilišta                                   126                                         7

                        

Dobrotvorni i društveni centri u vlasništvu/ upravljanju crkvenih/ vjerskih zajednica

Bolnice                                                                      395                                         10

Klinike                                                                       1 670                                      41

Kolonije gubavaca                                                     28                                          9

Domovi za starije i nemoćne                                     96                                          12

Sirotišta i jaslice                                                        212                                         9

Obiteljska savjetovališta                                           82                                           6

Centri za odgoj i rehabilitaciju                                  163                                         1

Druge institucije                                                        173                                        5

J. P., KT