Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije


Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije (u daljnjem tekstu MCVN)  osnovan je­­ 2006. Te godine je registriran u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, pod rednim brojem 1216/2006. Kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine registriran je 2006. pod rednim brojem 08-38-1-254/06.

Glavna zadaća MCVN je medijska i izdavačka djelatnost. Područje djelovanja MCVN je prvenstveno Vrhbosanska nadbiskupija, a naš rad se ogleda kroz informiranje putem novina Katolički tjednik, web portala; izdavaštvo knjiga, kalendara, vjerskih priručnika i drugih vjerskih tiskovina (službene novine Vrhbosanske nadbiskupije – Vrhbosna), direktorija, adresara i dr.

Svojim radom želimo doprijeti do, prvenstveno, katolika u BiH te biti most između ljudi u domovini i inozemstvu; ostvarivati međureligijski i ekumenski kontakt te bit mjesto susreta i dijaloga. Ciljna skupina našeg djelovanja su prvenstveno katolici, a potom i ostali narodi Bosne i Hercegovine te regije. Svake godine se povećava broj korisnika naših usluga. Od toga veliki broj su pretplatnici i redoviti čitatelji Katoličkog tjednika (4.000 tjedno). Trenutno u MCVN djeluje deset (10) zaposlenih na puno radno vrijeme, troje (3) na pola radnog vremena; imamo šestero redovitih suradnika, dvoje povremenih i više od 17 volontera koji na različite načine djeluju u MCVN, bilo kao dopisnici ili kao pomoć pri pakiranju tiskovina.

Najznačajniji projekt Medijskog centra Vrhbosanske nadbiskupije je Katolički tjednik. To je novina koja ima dugu tradiciju i jedna je od najznačajnijih katoličkih tiskovina u BiH. Počela je izlaziti još davne 1922. pod nazivom Nedjelja. Odmah se u početku vidjelo da je orjentacija ovih novina hrvatska i katolička. Nakon nekoliko brojeva Nedjelja je imala oko 3.000 pretplatnika, a početkom 1925. taj broj se uduplao što je za ono vrijeme, s obzirom na visoku stopu nepismenosti, bila velika naklada. Zbog stavova koji su bili zastupljni u ovom tjedniku vlast je Nedjelju više puta plijenila, a krajem svibnja 1925. zabranjeno je njeno tiskanje. Ipak, to nije pokolebalo entuzijaste u izdavanju novina te već sljedećega tjedna tiskaju novi tjednik pod imenom Križ. I njega državna vlast, nakon samo jednoga broja, zabranjuje.

Takvo stanje ostaje sve do 6. rujna 1925. kada se ove novine pojavljuju pod nazivom Katolički tjednik. Ovo će ime ostati prepoznatljivo sve do 1945. i potpune komunističke zabrane tiskanja ovog lista.

Pod tim će imenom, nakon stvaranja uvjeta za to, biti ponovno oživljen tek 2002. Prvi broj, pod uredničkim vodstvom dr. Ive Balukčića, svjetlo dana je ugledao 24. studenoga 2002. U novom se tjedniku ističe potreba izgradnje suživota i tolerancije. U tom duhu se donose tekstovi koji afirmatino govore i o onima koji drugačije vjeruju i pripradaju drugoj naciji. Stoga je ekumenski i međuvjerski dijalog jedna od značajnijih tema koja je prisutna u Tjedniku.

Osim toga, redovito se obrađuju teme koje izravno govore mladima. U njoj mladi, okupljeni oko Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Vrhbosanske nadbiskupije Ivan Pavao II., iznose svoja iskustva života i životnih problema s kojima se susreću u Bosni i Hercegovini. Kao važna tema jest i borba protiv droga i različitih ovisnosti. Poglavito je važno istaknuti da tu mladi govore mladima.

Nadalje, u KT-u postoje još dvije stalne rubrike upućene izravno mladima: Obitelj na dlanu i Muke i radosti odrastanja. U objema se na stručan način predstavljaju izazovi mladenačkoga doba koji stoje pred njima, ali i njihovim obiteljima. 

Od ponovnog oživljavanja Katoličkog tjednika 2002. njegov osnivač i izdavač bio je Vrhbosanski nadbiskupski ordinarijat, a suizdavač je bio Banjalučki biskupski odrinarijat (sve do 1.1. 2012. od kada prestaje suizdavaštvo Banjolučke biskupije).