Molitva Isusu


Ove molitve se više ne mole ili se mole vrlo rijetko, stoga ih, kao molitve naših predaka, želimo otrgnuti zaboravu. Pozivamo sve one koji znaju i imaju stare molitve da nam ih pošalju na redakcijsku adresu.

Srce me boli i stišće u duši,
gledajući tebe moj Isuse,
kako te preteški križ na zemlju ruši.
A ja sam krivac za tvoje gorko stanje,
o, kada bi mogla rado bi ti dala svoje rame.
Sve grijehe svijeta uzeo si na se,
izmučen, jadan, u patnji sam,
O moj Isuse, kako me je sram
Suze mi same cure niz lice,
o tolike tvoje boli i moje krivice.
O mili Isuse
Kad bi se mogla vratiti u dječju dob,
tad bi' znala da me primaš u naručaj svoj.
S tobom bi kroz život koračala smjelo,
i svaki moj korak bio bi Božje djelo.
Tada ne bi bilo lutanja i krivudavih staza,
i u svakom ljudskom stvorenju
tražila bih tvoj lik.
Gledajući tebe moj Isuse,
naučila bi' nositi svoj križ.
A kad bi vidio mili Isuse,
da krivom stazom hodim,
budi moja smjernica,
putokaz
koji sreći i spasenju vodi.
Amen!

Poslala:  Dragica Nikić