O Betleme, Betleme


Božićne molitve polako bivaju zaboravljene stoga vas potičemo da nam šaljete manje poznate molitve iz našeg naroda...

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

O Betleme, Betleme, šta to bude od tebe
da ne poznaš Divice, svete Bogorodice,
već je goniš od sebe u sri zime studene.
I da ne bi Josipa, pravednoga čovika,
morala bi propasti, na studeni ostati.
On u polje salazi i štalicu nalazi.
Tu Marija noćila, Spasitelja rodila.
Kad dočuli Židovi da se Isus tu rodi,
među sobom govore kako da Ga umore.
Anđel budi Josipa: „Ustaj, biži s Isusom i sa majkom Njegovom!“
Poranila Marija, draga majka Božja
sa malenim Isusom i sa Svetim Josipom.
Malo čedo plakalo, bilo mliko kapalo
po kamenu studenu za uspomen Betlemu!

 

Sofija Damjanović, 1932. Ćoslije

KT