10. edukacija u sklopu projekta „Iuvenes fructus“


U subotu 18. svibnja održana je 10. edukacija u sklopu projekta „Iuvenes fructus“, kojeg već niz godina provodi Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“.

Sudionici su sudjelovali u cjelodnevnoj praktičnoj nastavi te su imali priliku vidjeti koji se osnovni agrotehnički zahvati trebaju primjenjivati u mladim nasadima šljive.

Sudjelovali su u kultivaciji voćnjaka i okopavanju zaštitnog pojasa kako bi se održao nasad čistim od korova. Zatim su postavljali mrežice oko donjeg dijela stabla zbog zaštite mladog nasada od glodavaca. Povezivali su i usmjeravali mlade grane kako bi se formirao željeni uzgojni oblik.

J.P., KT