Sarajevo

Održani diplomski ispiti na KBF-u


Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 9. studenog, održani su diplomski ispiti.

Diplomski ispit položilo je sedam kandidata koji su time završili integrirani filozofsko-teološki studij u trajanju od pet godina i stekli pravo na akademsku titulu i stručno zvanje magistar/master teologije.

Diplomski ispit položili su:
Ana Brkan
Mario Grbavac

Ivan Injić
Adnan Petar Mihael Jašarević
Ante Ljulj
Dominika Majka
Marko Župarić

Ispit je održan pred Povjerenstvima u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Šimo Maršić, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Franjo Topić, član i doc. dr. sc. Zorica Maros, član te izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević, predsjednik, doc. dr. sc. s. Bernarda Horvat, član i doc. dr. sc. Milenko Krešić.

KT