Banja Luka

Milosrdnica s. M. Dijana Andrić obranila magistarski rad


Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, smjer Predškolski odgoj, 12. veljače magistarski rad obranila je s. M. Dijana Andrić.

Tema magistarske radnje, pod vodstvom mentorice prof. dr. Aleksandre Šindić, glasila je Metodički pristupi u religijskom odgoju predškolske djece.

Na obrani, nakon koje je s. Dijana stekla zvanje magistrice predškolskog odgoja, uz mentoricu Šindić, u povjerenstvu su bili prof. dr. Svetozar Bogojević i prof. dr. Tamara Pribišev Beleslin.

Kako javlja KTA, nakon uspješno obranjenog magistarskog rada, uslijedilo je čestitanje i zahvala za korektnu suradnju i rad na fakultetu, jer je s. M. Dijana prva redovnica koja je studirala i magistrirala u Banjoj Luci.

KT