Asiz

Izabrana nova Vrhovna uprava Školskih sestara franjevki Krista Kralja


Sestra Klara Šimunović ponovno je izabrana za vrhovnu predstojnicu.

U sklopu XV. redovitog vrhovnog kapitula Školskih sestara franjevke Krista Kralja, koji se održavao od 3. do 20. srpnja u Asizu – Santa Maria degli Angeli, na temu Ljubav nas Kristova obuzima, izabrana je nova Vrhovna uprava za sljedeće šestogodište.

S. M. Klara Šimunović ponovno je izabrana za Vrhovnu predstojnicu. Vrhovna zamjenica je s. M. Vida Tomažič, a vrhovne savjetnice su s. M. Lidija Glavaš, s. M. Gregoria Susnik i s. M. Jimene Alviani.

Novoj upravi želimo obilje Božjeg blagoslova u pastoralnom djelovanju.

KT