Gromiljak

Jesenska korona Kreševskog dekanata u Gromiljaku


U prostorijama župnog ureda Imena Marijina u Gromiljaku, 18. listopada, održana je jesenska korona Kreševskog dekanata.

Foto: Arhiv

Foto: Arhiv

Susret je započeo molitvom i zazivom Duha Svetoga. Potom je kreševski dekan i župnik u Banbrdu preč. fra Stipan Radić pozdravio nazočne svećenike te najavio temu korone: Kratki prikaz dekreta Ad Gentes i predavača don Marina Marića, župnika u Deževicama.

Don Marin je svoje predavanje podijelio u nekoliko dijelova. U prvom dijelu govorio je o nastanku dekreta Ad Gentes, a potom i o njegovu sadržaju. Nakon uvodnog predstavljanja izložio je pet poglavlja dekreta. Na kraju je naglasio posljednje brojeve dokumenta koji su posvećeni temi suradnje te izložio temu pripadnost nekršćanskim religijama i temu spasenja, a umjesto zaključaka govorio je o važnosti nastanka ovog dekreta.

Poslije predavanja uslijedila je diskusija s mnogo pitanja i pojašnjenja. Potom se došlo do druge točke dnevnog reda: adventska ispovijed, dekanatski put križa za mlade, susret s krizmanicima Kreševskog dekanta, kao i susret ministranata u Sarajevu.

Po završetku radnog dijela u župnoj crkvi slavljena je koncelebrirana sveta misa koju je predvodio fojnički gvardijan fra Miro Relota. Uslijedio je zajednički ručak kojeg je priredio župnik don Ilija Karlović.

KT