Sarajevo

Konferencija za novinstvo povodom Nedjelje Caritasa

Svi su pozvani pomoći braći i sestrama u nevolji


Povodom obilježavanja Nedjelje Caritasa u Bosni i Hercegovini, u petak 9. prosinca, u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu Caritas BiH organizirao je konferenciju za novinstvo.

Moderator konferencije za medije bio je voditelj projekata u Caritasu BiH Miroslav Valenta koji se na početku zahvalio predstavnicima medija na dolasku te podsjetio kako se svake Treće nedjelje došašća obilježava Nedjelja Caritasa u BiH, a koja ove godine pada na 11. prosinca.

Naš je bližnji svaki čovjek

Najprije se nazočnima obratio predsjednik Caritasa BiH vrhbosanski nadbiskup metropolita mons. Tomo Vukšić koji je u izlaganju za središte imao svoju poruku povodom Nedjelje Caritasa u BiH naslovljenu Tko je moj bližnji? (Lk 10,29). Posvješćujući kako je taj naslov proizašao iz ustaljenog običaja da se svake godine izabere prigodno geslo koje nadahnjuje cijelo događanje, naglasio je kako su te riječi preuzete iz često spominjane Isusove prispodobe o milosrdnom Samarijancu.

"Tumačeći ovu prispodobu, papa Franjo u svom okružnom pismu o bratstvu među svim ljudima i o društvenom prijateljstvu (Fratelli tutti, 3. listopada 2020.) veli da je, pored ranjenog čovjeka koji je bio ostavljen pored puta, prošlo nekoliko različitih osoba i nisu se ni zaustavile, a bile su to osobe koje su obavljale važne službe u društvu. Ipak, nakon prolaska svih tih uglednika, jedan putnik, i to onaj koji zbog svoje samarijanske pripadnosti i nije bio na cijeni u tom društvu, zaustavio se i pomogao ranjenom čovjeku tako što mu je darovao svoju pažnju, vrijeme, imetak i brigu", kazao je nadbiskup Vukšić te potaknuo kako se mora prepoznati napast nezanimanja za druge, posebice za najslabije.

"Narasli smo u mnogim vidovima, ali smo nedovoljno poučeni u praćenju, brizi i podržavanju ugroženih i slabih u našim razvijenim društvima (...) Nadahnjujući se na primjeru dobroga Samarijanca, svi su ljudi pozvani pomoći braći i sestrama koji su zapali u bilo koju vrstu bijede", pročitao je nadbiskup Tomo te naglasio "kako je to ujedno i tekst kojim Isus poziva da se razvije široka odgovornost, u svakom društvu i u cijelom svijetu".

"Pouka o dobrom Samarijancu sadrži u sebi i poziv na ostvarenje općega bratstva među ljudima. Ta potreba nastaje iz činjenice da se na svom životnom putu susrećemo s ranjenim ljudima kojih je sve više. A prepoznavanje ljudi koji trpe, pružanje pomoći i traženje rješenja za njihove rane treba prožimati sve ekonomske, političke, društvene i religiozne projekte (...) Isusov je nauk da treba biti blizu čovjeku u potrebi bez obzira na njegove ostale oznake. U slučaju iz prispodobe Samarijanac je svojim ponašanjem sebe učinio bližnjim ranjenom Židovu i tako nadišao sve povijesne i kulturološke zapreke", dodao je mons. Vukšić te istaknuo da najdublja i konačna motivacija kršćana za bratsku ljubav jest Isus sam, koji se poistovjetio sa svakim čovjekom koji trpi.

Karitativna djelatnost Crkve zaslužuje pozornost

Zatim se obratio aktualni ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević, koji je svoje razmišljanje usmjerio na predstavljanje cjelokupnog djelovanja Caritasa u BiH, posebno Caritasa Bosne i Hercegovine, tijekom 2022. koje je bilo opterećeno djelomično prisutnošću pandemije koronavirusa. Ističući kako za medije uvijek ima zanimljivijih tema, koje se tiču uglavnom političkih događanja, zahvalio se novinarima na dolaska te posvijestio kako karitativna djelatnost Caritasâ u BiH od posljednjeg rata do danas zaslužuju posebnu pozornost.

"Dok je svijeta i vijeka bilo je i bit će siromaha. Katolička Crkva u svome poslanju koje se temelji na tronošcu: liturgija, Caritas i naviještanje, Caritasu daje posebnu važnost. Ova godina je za sve naše Caritase, krovni Caritas BiH te nad/biskupijske Caritase u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru bila teška i odgovorna", kazao je mons. Knežević te podcrtao kako zakonski nije Caritas ugrađen u strukture bh. društva što mu uvelike otežava rad.

Nadalje je progovorio o naslovu ovogodišnje poruke za Nedjelju Caritasa i citirajući također Svetoga Oca, i u činu milosrdnoga Samarijanca prepoznao sliku današnje BiH i cijelog društva. "Kada prolazimo nemamo ni uha ni sluha za one koji su u potrebi. Crkva je rekla učinimo da nitko ne umre pred našim vratima", kazao je ravnatelj Caritasa BiH te podsjetio na brojne projekte koje vodi ova institucija, a među njima je, između ostalih, briga o migrantima na terenu.

Govoreći kako domaće institucije nemaju sluha za projekte Caritasâ u BiH istaknuo je važnost što ih prepoznaju partneri iz Europske unije. Tako je naveo projekt BRAT: Balkanska ruta – prijam u tranzitu, riječ je o trogodišnjem projektu koji ima tri razine intervencije, kako bi se olakšala urednija, sigurnija i odgovornija migracija u BiH, u skladu s ciljevima održiva razvoja. Donator je agencija za razvojnu suradnju Italije, a nositelj  Talijanska humanitarna organizacija IPSIA uz nekoliko partnera među kojima je i Caritas BiH.

Nazočnima je preporučio novi broj Katoličkog tjednika u kojemu je na četiri stranice sažeto prikazan popis svih projekata koji se trenutno vode u svim Caritasima u BiH.

Između ostaloga podsjetio je kako je vodio Caritas tijekom posljednjeg rata u BiH te podcrtao prevažnost nastavljanja pomaganja onima koji su u potrebi te ukazao na rat u Ukrajini

Na kraju je potaknuo novinare da ne zaborave prevažno djelovanje Caritasa usprkos činjenici kako su neke druge teme zanimljivije.

Posebna briga za osobe s invaliditetom

Nadalje se voditelj projekata za osobe s invaliditetom u Caritasu BiH Zlatko Malić osvrnuo na brigu Caritasa BiH za te u duhu mota ovogodišnje Nedjelje Caritasa u BiH. U svome izlaganju kazao je između ostalog kako je Caritas BiH proteklih godina intenzivirao svoje aktivnosti usmjerene na unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. "Mi u Caritasu smatramo da se osobe s invaliditetom danas nalaze u izuzetno teškom položaju i jedna su od najranjavijih populacija stanovništva u Bosni i Hercegovini. BiH je još 2010. ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, ali je primjena Konvencije danas na vrlo niskoj razini. Brojne su prepreke, izazovi i poteškoće s kojima se ova populacija susreće", kazao je te podcrtao kako Caritas BiH provodi više projekata koje financiraju donatori iz inozemstva: Europska unija, Veleposlanstvo SAD-a te privatne fondacije.

"Radimo na jačanju organizacija osoba s invaliditetom iz oblasti socijalnog menadžmenta i socijalnog poduzetništva, financirali smo realizaciju njihovih malih projekta, spajali ih s kolegama iz drugih zemalja, radimo zajedno s njima zagovaračke aktivnosti usmjerene na domaće vlasti, organizirali smo brojne susrete, izlete, odlaske na kulturne događaje, sufinancirali sustave stanovanja uz podršku, radionice i brojne druge aktivnosti", dodao je te podcrtao kako će Caritas i u narednom razdoblju biti blizak osobama s invaliditetom. "Zalagat ćemo se za cjelovitu primjenu Konvencije, poštivanje prava ali i dostojanstva svakog pojedinca. Međutim, to nije dovoljno, potrebno je da se cijelo društvo, a posebno institucije vlasti, kako izvršne tako i zakonodavne, pokrenu i postanu svjesniji izazova u kojima žive osobe s invaliditetom", kazao je te na kraju javnosti uputio jasnu poruku: "Osobe s invaliditetom su naši bližnji. To su naša braća i sestre, susjedi, prijatelji, kolege, članovi naših obitelji. Gradimo društvo u kojem će svaka osoba živjeti život dostojan čovjeka!".

Odgovaranjem na pitanja koje su novinari postavljali ravnatelju Caritasa i nadbiskupu Vukšiću završila je konferencija za novinstvo.

Podsjetimo još jednom kako Crkva u Bosni i Hercegovini svake godine proslavlja Nedjelju Caritasa na Treću nedjelju došašća. Za ovu Nedjelju iz Središnjeg ureda Caritasa BiH, kao i svake godine, pripremljeni su i poslani animacijski materijali za sve crkvene ustanove: prigodni plakat, Molitva vjernika, poruka predsjednika Caritasa BiH mons. Vukšića, popratno razmišljanje ravnatelja Caritasa BiH mons. Kneževića i zidni katolički imendanski kalendar za 2023. Materijale možete preuzeti ovdje.

Ž.I., KT