Krizma u župi Presvetog Trojstva u Novom Travniku


U župi Presvetog Trojstva u Novom Travniku, 27. lipnja, vrhbosanski nadbiskup metropolita Vinko kard. Puljić podijelio je sakrament potvrde za 54 kandidata.

Dobrodošlicu kardinalu uputio je župnik don Ante Ledić, a riječi zahvalnosti izrekli su Nikolina Tomić i Sandi Fišić, a u ime roditelja nadbiskupu se zahvalila Anita Kutleša.

U prigodnoj propovijedi kard. Vinko je naglasio vjerničku ulogu roditelja i kumova kao i odgovornost krizmanika u njihovom daljnjem životu, javlja grad-busovaca.com.

Na kraju mise župljanin Marinko Šimić, vlasnik dućana Ruža, darovao je kardinalu umjetničku sliku.

Nakon mise slavlje je nastavljeno u obiteljima krizmanika.

Ž.I., KT