Novo Nacionalno vijeće OFS-a


Na Šćitu, u Rami, tijekom vikenda 8. i 9. lipnja, održan je Nacionalni izborni kapitul Franjevačkog svjetovnog reda (OFS) u BiH, na kojem je izabrano novo Nacionalno vijeće koje će bratstvo voditi naredne tri godine.

Istodobno je održana i redovita godišnja Nacionalna skupština Frame BiH.

Izborima za novo Vijeće predsjedao je Tibor Kauser, generalni ministar Franjevačkog svjetovnog reda, dok je u ime Crkve izborima svjedočio predstavnik Konferencije generalnih duhovnih asistenata, fra Stefan Acatrinei, OFMConv.

Izborima je nazočilo 26 od 34 člana Kapitula te su nakon tajnog glasanja izabrani: Mirela Barbarić za nacionalnu ministru, Zlatko Špoljarević za doministra, Marija Dilber za tajnicu, Mladen Bosankić za blagajnika, Ivana Alpeza za učiteljicu formacije, Ivana Vidović za međunarodnu vijećnicu te Magdalena Brbor kao povjerenica za Framu. Dodatno je izglasana i zamjenica međunarodne vijećnice, Ana Naletilić.

U isto vrijeme na Šćitu je održana i redovita godišnja Nacionalna skupština Franjevačke mladeži. Generalni ministar i generalni duhovni asistent iskoristili su priliku te su se susreli i s Framašima.

Kako Framu, tako i Svjetovni red u BiH smatraju vrlo zrelima te su dali ohrabrenje da se istim putem nastavi i dalje snažno svjedočiti katoličku vjeru, franjevačku duhovnost i bratsko zajedništvo.

I.V./ J.M., KT