Priručnik za zaštitu korisnika, osoblja i suradnika Caritasa u BiH


Osnovna svrha svih dokumenata je zaštititi korisnike, uposlenike i volontere od uznemiravanja i nasilja bilo koje vrste, ali i zaštititi sam Caritas.

Ovih dana u nakladi Caritasa BiH iz tiska je izišao priručnik za zaštitu korisnika, osoblja i suradnika Caritasa u Bosni i Hercegovini, javlja caritas.ba.

U predgovoru predsjednika Caritasa BiH kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita vrhbosanskog između ostalog kaže se: „... Sa zadovoljstvom predstavljamo priručnik koji obuhvaća nekoliko temeljnih dokumenata, kodeksa i pravilnika za Caritase u Bosni i Hercegovini. Potaknuti potrebama na terenu i obvezama definiranim u Menadžment standardima Caritasa Internationalis, Caritasi u BiH krenuli su u proces izrade četiri kodeksa i jednog pravilnika koji su predstavljeni u ovom priručniku.

Kodeksi i pravilnik, zajedno sa svojim dodatcima, imaju utemeljenje u Svetom Pismu, Socijalnom nauku Katoličke crkve, Zakoniku kanonskog prava i drugim dokumentima na međunarodnoj ili lokalnoj razini. Osnovna svrha svih ovih dokumenata je zaštititi naše korisnike, uposlenike i volontere od uznemiravanja i nasilja bilo koje vrste, ali i zaštititi sam Caritas. Dokumenti sadrže konkretne upute za ponašanje osoblja osobito u rizičnim situacijama, ali i popis očekivanih ili neprimjerenih aktivnosti.

Upravno vijeće Caritasa BiH usvojilo je ove dokumente na sjednici održanoj u Mostaru, 21. listopada 2019., a odobrila ih je Biskupska konferencija BiH na 77. redovitom zasjedanju održanom u Sarajevu 4. i 5. listopada 2019. god. Na taj su način dokumenti postali obvezujući za sve Caritase u Bosni i Hercegovini, nacionalni i nad/biskupijske, kao i za sve ustanove čiji je osnivač Caritas. Dokumenti se primjenjuju na sve uposlenike Caritasa bez obzira na službu koju obnašaju, a po potrebi i na suradnike Caritasa u BiH u ovisnosti o potrebama i mogućnostima...”

Na kraju uvodnika, prenosi KTA, izrečena je zahvala svim koji su doprinijeli izradi ovih dokumenata, a na poseban način Osthilfefonds biskupije Linz iz Austrije na njihovoj financijskoj i stručnoj potpori.

KT