Rijeka

Osnovana grkokatolička misija u Rijeci


Križevački vladika mons. Milan Stipić, 8. travnja, osnovao je grkokatoličku misiju u Rijeci za pastoralnu i duhovnu skrb vjernika grkokatolika na području Rijeke i Primorsko-goranske županije, a po potrebi i šire.

Misija će djelovati ''kao župa'' (quasi- paroecia), a za sada je privremene naravi. Bogoslužje će se vršiti u rimokatoličkoj crkvi Sv. Fabijana i Sebastijana u Rijeci svake nedjelje i blagdana, a tjedno prema potrebi. Pastoralna skrb za misiju povjerena je svećeniku o. Igoru Savyaku.

Inače, već više desetljeća postoji mala zajednica grkokatolika Ukrajinaca i Rusina u Rijeci, koja danas ima više od 300 vjernika. Do sada su se okupljali u crkvi Sv. Fabijana i Sebastijana na bogoslužju jednom mjesečno.

Otkako je prije više od dvije godine počeo rat u Ukrajini, u Rijeci i okolici se naselio veći broj grkokatoličkih vjernika iz ratom zahvaćenih krajeva te zemlje, čime je pastoralna potreba uvećana. Vladika Stipić je, u skladu s odgovornošću Crkve prema svakoj duši i njezinom spasenju, slijedeći primjer brojnih katoličkih biskupija bizantskog obreda u Europi, koje su odgovorile na pastoralni izazov doseljenja brojnih grkokatolika na njihova područja, uočio pastoralnu potrebu te je u dogovoru s riječkim nadbiskupom i metropolitom mons. Matom Uzinićem osnovao ovu misiju.

L. M., M. A., KT