BiH

Euharistijsko klanjanje za mir u Ukrajini


Sve župe i crkvene institucije Vrhbosanske nadbiskupije pozvane su na blagdan Uzvišenja Sv. Križa, 14. rujna u večernjim satima organizirati klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu na nakanu molitve za mir u Ukrajini.

Foto: Ilustracija

Foto: Ilustracija

U pozivu kojega je uputio vrhbosanski nadbiskup metropolita mons. Tomo Vukšić navedeno je kako su biskupi BK-a BiH na svome zasjedanju u Banjoj Luci 13. i 14. srpnja odredili da se u svim biskupijama u BiH na blagdan Uzvišenja Sv. Križa u večernjim satima organizira klanjanje pred Presvetim kao izraz blizine i solidarnosti cijele Crkve u Europi ujedinjene u molitvi za ratom zahvaćenu Ukrajinu.

Tom prigodom Tajništvo BK-a BiH prevelo je na hrvatski jezik brošuru, koju je priredila Talijanska biskupska konferencija za ovu prigodu, i koja će biti dostupna svećenicima kao pomoć pri organiziranju klanjanja.

„U to neka bude uključena također molitva za trajan i pravedan mir te solidarnost i prijateljstvo među svim ljudima i narodima u cijelom svijetu uključujući, naravno, i Bosnu i Hercegovinu“, poručio je mons. Vukšić u svojoj poruci.

D. K., KT