Marija Bistrica

XVIII. hodočašće vjernika Vrhbosanske nadbiskupije u Mariju Bistricu


Vjernici Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije u subotu, 30. rujna po 18. put hodočastit će u Hrvatsko nacionalno marijansko svetište u Mariju Bistricu.

Ovogodišnje hodočašće u Mariju Bistricu bilo je predviđeno za 14. listopada, ali je premješteno na subotu 30. rujna radi obilježavanja 25. obljetnice proglašenja blaženim sluge Božjega kard. Alojzija Stepinca.

Sveti Ivan Pavao II. na misi proglašenja kardinala Alojzija Stepinca blaženim, Marija Bistrica, 3. listopada 1998.

«Toga dana kao dio Crkve u Hrvata, u zajedništvu s biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama i vjernicima svih biskupija u Republici Hrvatskoj, sudjelovat ćemo na svečanom euharistijskom slavlju u 11 sati te obnoviti sjećanje na taj povijesni događaj u životu Crkve i naše nacije i moliti zagovor Bl. Stepinca da budemo istinski, dosljedni i radosni svjedoci Krista i njegova Evanđelja», stoji, između ostaloga, u pozivu vrhbosanskog nadbiskupa mons. Tome Vukšića koji je potpisao kancelar VN-a preč. Mladen Kalfić.

Rok za prijavu svećenika i hodočasnika, koji će sudjelovati na misi u Mariji Bistrici, je 15. rujna, a svoje podatke možete ostaviti u Ordinarijatu u Sarajevu i Banjoj Luci ili javiti svetištu Marija Bistrica.

Ž.I., KT