Vatikan

Na današnji dan Vatikan priznao Hrvatsku


Vatikanska diplomacija je prva u svijetu, još 3. listopada 1991., javno objavila da radi na međunarodnom priznanju Hrvatske što se službeno dogodilo 13. siječnja 1992.

Foto: laudato.hr

Foto: laudato.hr

Time je Vatikan dao nemjerljiv doprinos međunarodnom priznanju i samostalnosti Hrvatske. Priznanje Hrvatske i Slovenije, dviju katoličkih država bivše Jugoslavije, Vatikan je najavio još 20. prosinca 1991. i to posebnim dokumentom koji se jasno odredio prema zahtjevima za priznanje te dvije države.

Vatikanski korak svakako je bio vrlo značajan jer je došao prije međunarodnog priznanja država EU koje se zbilo dva dana kasnije. To priznanje, kako prenosi laudato.hr, ohrabrujuće je djelovalo na hrvatski narod čija je trećina domovine bila okupirana.

KT